Nafarroako ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuen emaileen erregistroa

Nafarroako Foru Komunitateko ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuei buruzko 5/2012 Foru Dekretuak, 26. artikuluan eta ondorengoetan, Nafarroako ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuen emaileen erregistroa sortzen eta arautzen du, eta publikoa izanen dela eta hango inskripzioek aitorpenen ondorioak izanen dituztela esaten du.

Erregistro horretan dagoen informazio garrantzitsuena bi fitxategitan jarri da, kontsultatu ahal izateko: