Organigrama: Ikuskapenen Atala

Atalburua
Petra Marrodan González
González Tablas nº 9 1. Solairua 31005 Iruña
Telefonoa: 848422917
Kudeaketa eta Kontrol Sistema Integratuko Ikuskapenen Bulegoa
Bulegoburua: Maite Jusue Biurrun
González Tablas nº 9 1. Solairua 31005 Iruña
Telefonoa: 848423941
Baldintzen eta Kudeaketa eta Kontrol Sistema Integratutik Kanpoko Ikuskapenen Bulegoa
Bulegoburua: David Isaba Lacabe
González Tablas nº 9 1. Solairua 31005 Iruña
Telefonoa: 848423944
Nekazaritzako Informazio Sistemen Bulegoa
Bulegoburua: Isabel Iturriaga Sainz
González Tablas nº 9 3. Solairua 31005 Iruña
Telefonoa: 848428911