Planak eta proiektuak jendaurrean

Jendaurrean jarrita dauden planak, proiektuak eta azterketak

 

Jendaurrean jartzea

Aurkezteko epea irekita dago

Gaur egun, tresna hauei buruzko alegazioak, iradokizunak edo oharrak aurkez daitezke (35/2002 LAHFLren 7.2 eta 42.4 artikuluen arabera).
 

Aurkezteko epea itxita dago
 

Azalpenen eta parte-hartzeen emaitzak Nafarroako Aldizkari Ofizialean (NAO) eta/edo Nafarroako Hirigintza Informazioaren Sisteman (SIUN) argitaratzen dira.

SIUNen bilatzaileari esker, –betiere datu ezagunetatik abiatuta, hala nola jarduketak eragiten dion udalerria edo herria, baliabide mota, onespen-data edo gako-hitza–, honako tresna hauen behin betiko onespena (zeinak jendaurrean jartzearen emaitzak biltzen dituen) aurki daiteke:

   1. Planak: LAP, UGPS, Partzialak, Bereziak eta Independenteak
    2. Proiektuak: UGPrS, Birpartzelazio Proiektua eta Urbanizazio Proiektua
    3. Azterketak: Xehetasun-azterketa
    4. Aurrekoen edozein aldaketa