Informazioa interpretatzeko laguntza

Ezagutu xehetasun handiagoz airearen kalitateari buruzko datuak lortzeko erabilitako termino teknikoetako batzuk.

Airearen Kalitatearen Indizea kalkulatzea

Airearen Kalitatearen Indizeak adierazten du airearen kalitatea estazio bakoitzean, herritarrek erraz identifikatzen ahal dituzten kolore eskala batean oinarrituta, horien kalkulua egiteko metodologia ezartzen duen eranskinean ezarritakoa betez. Indize horri ematen zaio estazioan zehazten diren kutsatzaileetako edozeinen kategoriarik txarrena.

Airearen kalitatearen indizea kalkulatzen da ondoko denborazko batez besteko honen arabera:

  • NO2 eta SO2: Azken ordu erdiko batez besteko kontzentrazioa baliatzen da.
  • O3: Azken 8 orduetako kontzentrazioen batez besteko mugikorra erabiltzen da.
  • PM10 eta PM 2,5 neurtzeko, azken 24 orduetako kontzentrazioen batez besteko mugikorra erabiltzen da.

Airearen Kalitatearen Indizea kalkulatu eta ikusteko metodologia Ingurumen Kalitate eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiak 2020ko irailaren 2an emandako Ebazpenean oinarritzen da. Ebazpen horren bidez aldarazi zen Airearen Kalitatearen Indize Nazionala onesten duen martxoaren 18ko TEC/351/2019 Aginduaren eranskina https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-4494-consolidado.pdf
 

Airearen kalitatearen indizearen balioak orduko
Airearen kalitatearen azpimaila NO2 SO2 PM10 PM2.5 O3
 Ona 0 | 40 0 |100 0|20 0|10 0|50
 On samarra 41| 90 101|200 21|40 11| 20 51|100
calidad de aire aceptable Hala-holakoa 91|120 201|350 41 | 50 21|25 101|130
 Desegokia 121| 230 351| 500 51| 100 26|50 131|240
  Oso desegokia 231|340 501|750 101|150 51|75 241|380

 Guztiz desegokia

341|1000 751|1250 151|1200 76|800 381|800

Eguzki Ordutegia

Airearen kalitatea kontrolatzeko estazioen datuak eguzki ordutegian erakusten dira:

Ordu ofiziala baino ordu bat gutxiago neguko ordutegian (urriko azken igandetik martxoko azken igandera arte).

Ordu ofiziala baino bi ordu gutxiago udako ordutegian (martxoko azken igandetik urriko azken igandera arte).