Nafarroako Gobernuak 800.000 euroko diru-laguntza eman du I+G+b arloko ikertzaileak eta teknologiaren arloko langileak kontratatzeko

Eskaerak bihartik otsailaren 11ra bitartean aurkez daitezke
2021ko urtarrilaren 11a

Nafarroako Gobernuak 800.000 euroko laguntza deialdia egin du ikertzaile eta teknologiaren arloko pertsona tituludunak kontratatzera bideratuta, beren prestakuntza hobetu dezaten, Nafarroako hainbat entitatek garatutako I+G+b jardueretan parte hartuz.

Enpresa pribatu edo publikoentzako eta Nafarroako I+G+B Sistemaren (SINAI) exekuzio-agenteentzako laguntzek ikerketa-talentua bultzatzeko beharrari erantzuten diote eta, beraz, ikertzaileak eta teknologikoak kontratatzea eta ikerketa-enpresa eta -erakundeetan sartzea sustatzen dute.

Enpresei, pribatuei edo publikoei eta egiaztatutako Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) egikaritze-eragileei zuzendutako laguntzek talentu ikertzailea sustatzeko beharrari erantzuten diote, eta, beraz, langile ikertzaileak eta teknologikoak kontratatzea eta ikerketa-enpresa eta -erakundeetan sartzea bultzatzen dute.

Eskabideak nahitaez telematikoki aurkeztuko dira Nafarroako Gobernuaren Atariko izapideen katalogoko fitxaren bidez, urtarrilaren 12tik otsailaren 11ra bitartean.

Deialdiaren oinarriek ezartzen dute kontratatuko diren pertsonek Nafar Lansare Nafarroako Enplegu Zerbitzuan (SNE-NL) edo beste enplegu-zerbitzu publiko batean enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egon behar dutela. Unibertsitate-titulua (doktoregoa, lizentziatura, ingeniaritza, arkitektura, masterra, gradua, diplomatura, ingeniaritza teknikoa edo arkitektura teknikoa) edo goi-mailako lanbide-heziketa izan beharko dute.

Kontratuek 12 hilabeteko iraupena izango dute gutxienez, lanaldi osokoak izango dira eta kontratatutako pertsonaren titulazio akademikoarekin bat datozen lanpostuetan egingo dira. Gutxieneko soldata 18.000 eurokoa izango da.

Diruz lagun daitezkeen gastuak eta zenbatekoak

Diruz lagunduko da pertsona bat kontratatzea erakundearen I+G proiektuetan parte hartzeko, berrikuntza-jardueretan parte hartzeko (prozesuak edo produktuak, merkatu-arloko berrikuntza, gizarte-berrikuntzako metodologiak aplikatzea, ekodiseinua edo 4.0 industriako soluzioak ezartzea) eta I+G+b jardueretan laguntzeko lanetan parte hartzeko (proiektuen kudeaketa, jabetza industrialaren babesa, merkatu-azterketak edo lehia eta ziurtapena).

Laguntzekin, kontratatutako pertsonaren soldata-kostuen ehuneko bat lagunduko da diruz, Gizarte Segurantzarako ekarpenak barne eta gehieneko zenbatekoak 13.000 eta 17.000 euro bitartekoak izango dira enpresa handien kasuan (egindako gastuaren % 50) eta 15.000 eta 19.000 euro bitartekoak gainerako erakundeen kasuan (egindako gastuaren % 70), kontratatutako pertsonaren kotizazio-taldearen arabera.

Erakunde eskatzaileek, gainera, 1.000 euroko laguntza gehigarria jaso ahal izango dute emakumeen eta gizonen arteko edozein lan-bereizkeria saihesteko neurriak aplikatzen badituzte, hala nola, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako plan bat prestatu eta aplikatzea horretara behartuta ez daudenean (250 langile baino gutxiago dituztenean), edo beren langileekin tratu- eta aukera-berdintasuneko politikak aplikatzeagatik nabarmentzen diren erakundeei ematen zaizkien aintzatespenetako batzuk izatea.

Era berean, laguntza gehigarri hori izan dezakete, baldin eta erakundearen bizitza pertsonala, lana, familia edo erantzukizun soziala bateratzeko neurriak badituzte, eta plantillan desgaitasunen bat duten pertsonen ehuneko jakin batzuk dituzten entitateek.

Gainera, Lurralde Kohesioa kontuan hartzen da balorazio-irizpide gisa eta 10 puntu ematen dira gehienez. Horrela, bost puntu izango ditu Iruñerrian ez dagoen udalerri batean kokatutako entitateak, eta beste bost 1.500 biztanle baino gutxiagoko herrigune batean badago.

Balorazioa NaStat Nafarroako Estatistika Institutuaren webgunean dagoen informazioaren arabera egingo da, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean.

Gai horiek guztiak 'Innovation Fridays' zikloaren online hitzaldi berri batean azalduko dira, ostiralean, urtarrilaren 22an, 10: 00etan.