Gobernuak 450.000 euro jarriko ditu kultur arteko bizikidetza sustatzen duten proiektuentzat

Erakunde sozialen proposamenentzat 300.000 euroko aurrekontuko laguntzak deituko dira eta toki-erakundeen proiektuentzat, berriz, 150.000 eurora bitartekoak
2020ko ekainaren 10a

Nafarroako Gobernuak, Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, 450.000 euro jarriko ditu kultur arteko bizikidetza sustatzeko, toki-erakundeei eta gizarte-erakundeei zuzendutako laguntza-deialdiaren arabera. Deialdia dagoeneko NAOn argitaratu da, eta proposamenak aurkezteko epea ekainaren 29an amaituko da.

Deialdia erregulatzen duten oinarrietan ezarritako moduan, toki-erakundeen eta irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeen proiektuak diruz lagunduko dira, baldin eta horien helburua kulturen arteko bizikidetza sustatzea eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzea bada.

Zehazki, bizikidetzako eta sentsibilizazioko proiektuentzat izango dira diru-laguntzak, 2020. urtekoak. Laguntzak, batetik, gizarte-erakundeentzat izango dira, eta 300.000 euro emango zaizkie, eta, bestetik, toki-erakundeentzat, 150.000 eurora bitarteko laguntzekin.

Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusiak deialdia aurrez aurkeztu zien erakunde sozialei nahiz toki-erakundeei. Topaketa horretan, Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioak (NUKF) koordinatutako 20 toki-erakunde baino gehiagok diru-laguntzekiko interesa erakutsi zuten.

Pertsona ahulenentzako arreta

Diru-laguntzen deialdia 9/2020 Foru Aginduaren bitartez onartu zen maiatzaren 13an. Oinarrien arabera, diruz lagundutako proiektuen helburua “eremu komunitarioko kulturen arteko bizikidetza-espazioak sortzea izango da edota kultura arteko sustapenerako eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko sentsibilizazio-ekintzak garatzea”.

Proiektuak herri ezberdinetako biztanleria migratzailearentzat zein bertakoentzat izango dira. Horrez gain, “arreta berezia eskainiko zaie ahulenei; hots, emakumeei, haurrei eta nerabeei”.

Bizikidetzako diagnostikoak eta planak nahiz sentsibilizazioko ekintza puntualak aurkeztu ahal izango dira; hala nola, foroak, eztabaidak, topaketak eta ekitaldiak, baldin eta horien helburu nagusia elkar hobeto ezagutzea eta biltzeko espazioak sortzea bada. Deialditik kanpo geratzen dira eraikuntza-lanen eta/edo birgaitze-lanen gaineko proiektuak.

Diru-laguntzak ekintza-motaren arabera

Toki-erakundeei eta erakunde sozialei zuzendutako zenbatekoa aurkeztutako proiektu-motaren arabera ere zatitzen da. Erakunde sozialentzako atalean, 210.000 euro erabiliko dira kultur arteko bizikidetza hobetzeko programak finantzatzeko, esku-hartze komunitarioko ekintzen bitartez. 90.000 euro, aldiz, sentsibilizatzeko eta bizikidetza sustatzeko ekintzak finantzatzeko erabiliko dira migrazioen, babesen eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borrokaren eremuan.

Toki-erakundeen proiektuei dagokienez, 90.000 eurorekin kultur arteko bizikidetzako diagnostikoak eta jarduera-planak egitea finantzatuko da, eta 60.000 euro sentsibilizatzeko ekintza puntualak diruz laguntzeko erabiliko dira.

Urtea amaitu aurretik egin beharko dira

Proiektu bakoitzeko gehienez 40.000 euroko diru-laguntza emango da kultur arteko bizikidetza hobetzeko programetarako, erakunde sozialek antolatuta, esku-hartze komunitarioko ekintzen bitartez. Sentsibilizatzeko eta bizikidetza sustatzeko ekintza puntualen kasuan, berriz, diru-laguntza gehienez 10.000 eurokoa izango da.

Toki-erakundeei dagokienean, diagnostiko eta planentzat gehienez 15.000 euroko laguntza emango da; ekintza puntualek, aldiz, 3.000 eurora bitarteko diru-laguntzak jaso ahal izango dituzte. 

Jarduera guztiak Nafarroan egin beharko dira, emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren irizpideekin eta aurtengo abenduaren 18a baino lehen.