2023ko ekainaren 1a

Nafarroako Gobernuak Hondakinen Funtseko 310.000 euroko laguntzak deitu ditu Nafarroan egoitza duten unibertsitateentzako

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako eta hondeatutako material naturaletarako aplikazio berrien ikerketa, garapena eta berrikuntza bultzatzea da helburua

Nafarroako Gobernuak, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, Hondakinen Funtsetik datozen 310.000 euroko laguntzen deialdia egin du, Nafarroan egoitza duten unibertsitateei zuzenduta, baimendutako kudeatzaileek aldez aurretik tratatutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinen esparruan aplikazio berrien ikerketa, garapena eta berrikuntza bultzatzeko, bai eta induskatutako material naturalena ere, 2023., 2024. eta 2025. urteetan.

Urteko deialdi honen beste helburuetako bat aipatutako materialak erabiltzen diren industria- edo eraikuntza-prozesuak edo -produktuak garatzen laguntzea da, ekodiseinua, ingurumen-aztarna edo bizi-zikloa hobetzeko.

Zehazki, Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP), Nafarroako Unibertsitatea (UN) eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalaren (UNED) Tuterako eta Iruñeko zentro elkartuak dira laguntza horien hartzaileak.

Eskaerak aurkezteko epea ekainaren 30ean amaitzen da, Nafarroako Aldizkari Ofizialean (NAO) argitaratutako deialdiaren ebazpenak jasotzen duen bezala. Dirulaguntzen eskabidea eta aurkeztu beharreko dokumentazio guztia telematikoki aurkeztuko dira, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariko izapideen katalogoan gaitutako fitxaren bidez.

2023ko hondakinen funtsa

2023ko Hondakinen Funtsak 5.230.512 euro ditu, hondakindegietan ezabatzearen eta hondakinak erraustearen gaineko zergatik datozenak, eta 62.579 euroko diru-sarrerak, Nafarroako Foru Erkidegoko Administrazioak hondakinen arloan ezarritako arau-hausteengatik jarritako isunetatik datozenak, hau da, 5.293.091 euro. Sarrera horiek zenbatzeko, 2021eko uztailaren 1etik 2022ko ekainaren 30era bitarteko aldia hartu da kontuan, Hondakinen Funtsa arautzen duen uztailaren 15eko 49/2020 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legeak Hondakinen Funtsa izenekoa sortzen du, hondakinen sorrerarekin eta kudeaketarekin lotutako giza osasunaren eta ingurumenaren gaineko eragin kaltegarriak arintzeko neurriak finantzatzeko. Halaber, zehazten du Nafarroako Gobernuak ezar ditzala erregelamendu bidez hondakinen funtsa kudeatzeko, antolatzeko eta banatzeko irizpideak.