Acciones divulgativas-Policía Foral / Dibulgazio-ekintzak

Durante todo el año excepto del 15-06 al 15-09 / Urte osoan zehar eginen dira, ekainaren 15etik irailaren 15era bitartean izan ezik

Visor de formularios
DATOS DE CONTACTO / HARREMANETARAKO DATUAK:
INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES / EKINTZEI BURUZKO INFORMAZIOA:
Seleccionar una o varias / Hautatu bat edo batzuk:
Introducir el periodo de fechas aproximado para la acción / Ekintzarako gutxi gorabeherako data sartu:
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO / TALDEAREN EZAUGARRIAK:
Idioma para recibir información / Informazioa hartzeko hizkuntza: