Visitar los parques de bomberos / Suhiltzaileen parkeak bisitatzea

Durante todo el año excepto del 15-06 al 15-09 / Urte osoan zehar eginen dira, ekainaren 15etik irailaren 15era bitartean izan ezik

Visor de formularios
DATOS DE CONTACTO / HARREMANETARAKO DATUAK:
DATOS DE LA VISITA / BISITAREN DATUAK:
Parque de bomberos que quiero visitar / Bisitatu nahi dudan suhiltzaile etxea:
Introducir el periodo de fechas aproximado de la visita / Bisitaren gutxi gorabeherako data sartu:
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO / TALDEAREN EZAUGARRIAK:
Idioma para recibir información / Informazioa hartzeko hizkuntza:
Necesidades especiales y/o movilidad reducida / Premia bereziak eta/edo mugikortasun murriztua: