Gobernantza

 

 

Gobernantza

2021-2025 NZTBP ekainaren 27ko 15/2018 Foru Legearen pean egin den lehenbiziko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana izango da eta, gainera, COVIDaren ondoko une historikoan egin da, zeinean I+G+b arloak are garrantzi handiagoa duen, erkidegoaren susperraldi ekonomikorako eta ongizaterako. Testuinguru horretan, agerian geratu da funtsezkoa dela Nafarroako zein munduko ekosistemaren premietara egokitzen diren datuetan oinarritutako mekanismo arinak izatea.

Gobernantza-eredua hiru mailatan egituratu da:

 1. Planifikazioa eta erabakiak:
  • Presidentetza
  • Departamentuarteko Batzordea
  • Batzorde Betearazlea
 2. Kontsulta eta betearazpena:
  • Nafarroako I+G+b arloko Aholku Batzordea
  • Nafarroako Berrikuntza Behatokia 
  • Aditech
 3. Enpresak eta Gizartea:

Eredua eta printzipioak

Sareko gobernantza-eredu ireki eta kolaboratiboa planteatu da, Nafarroako berrikuntza-ekosistemaren parte-hartzearekin eta herritarrak funtsezko eragile direlarik. Gobernantza-eredu horrek eta haren tresnek Nafarroako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planarekiko elkarrekintza izanen dute; plana etengabe aldatu eta hobetu eginen da, ezagutzaren, industriaren eta gizartearen premietara egokitzeko, tokian jardunez baina ikuspegi globalarekin.

Printzipio hauetara bideraturiko gobernantza-eredua finkatu da:

 1. Emaitzak: argitasuna eta adostasuna sistemako entitate parte-hartzaile guztien artean, lortu nahi diren emaitzei eta horiek lortzeko neurriei dagokienez.
 2. Lankidetza: egitura bat eta tresnak ekosistemako erakunde parte-hartzaileen arteko komunikazioa eta lankidetza aktiboa errazteko, zehazki, berdintasun- eta parekotasun-baldintzetan.
 3. Gardentasuna: etengabeko hobekuntza eta planaren betearazpenari buruzko kontu-ematea.

Definitutako organoen osaerak gizonezkoen eta emakumezkoen ordezkaritza orekatuaren printzipioa hartuko du kontuan (17/2019 Foru Legearen 16. artikulua).