(Edukira Joan)

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren
Institutua

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

Laneko istripuen fitxa teknikoen bilduma

Istripuen ikerketa prebentzioko teknika erreaktiboa da, prebentzioko teknikariari eta enpresari informazioa ematen diena prebentzioko sistemaren gabezien eta hobetzeko alderdien gainean. Horregatik, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak behartzen du lantokian gertatzen diren istripu guztiak ikertzera, larritasuna edozein dela ere.

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak badu istripuak ikertzeko eginkizuna ere. Institutuko laneko arriskuen prebentzioko teknikariek, lan osasunaren arloan goi mailako eginkizunak dituzte, baita gai horietan esperientzia egiaztatua ere, eta 1500 ikerketatik gora egin dute 1997az geroztik. Istripu hilgarrien, larrien eta oso larrien gaineko ikerketak dira, baita prebentzioko interes berezia duten istripu arinen gainekoak ere.

Ikerketa horietan saiatu da gertaerak ahalik eta modurik egiazkoenean deskribatzen, ikertuz zer eta nola gertatu zen. Horretarako, enpresako langileek eta langileen osasun arloko ordezkariek parte hartu dute, eta ahal izan den neurrian, istripua izan duen langilearen bertsioa kontuan hartu da.

Lan horren ondorioz, Laneko istripuen fitxa teknikoen bilduma (1etik 103ra arteko fitxak) prestatu zen, 2016ko ekainean handitu dena 104tik 154ra arteko fitxekin.

Dibulgazioko dokumentu teknikoa da, fitxa teknikoen bilduma, sartu den istripu bakoitzean lau atal hauek jasotzen dituena:

  1. Lanen izaera
  2. Istripuaren deskripzioa
  3. Istripuaren kausak
  4. Ekintza zuzentzaileak

Kasu bakoitzean, fitxak irakurtzen dituenak asko ikasiko du prebentzioari buruz, hori baliagarria izanen baita antzeko beste lanpostu edo egiteko batzuetan neurri zuzentzaileak inplantatzeko.

Bilduma honen xedea da transmititzea prebentzioko teknikariei eta enpresetan lan istripuak ikertzeaz arduratzen direnei Institutuak txosten hauek eginez eskuratu dituen ezagutzak. Izan ere, istripuen kausak identifikatu nahi ditugu, eta prebentzioko neurri teknikoak edo antolaketakoak proposatu, laneko ezbehar-tasa murrizteko zereginean geure harri-koskorra ezarriz.

Datu esanguratsu batzuk:

- Lan istripu larriak eta hilgarriak Nafarroan: 1997-2007 aldia 

- Nafarroan ikertutako lan istripu larriak, oso larriak eta hilgarriak: 2008-2013 aldia

AURKIBIDEA

FTAT 1. Caída de carga de una carretilla

FTAT 2. Explosión de un envase de spray

FTAT 3. Caída desde una plataforma acoplada a una carretilla elevadora

FTAT 4. Vuelco de una carretilla elevadora

FTAT 5. Desplome de fachada prefabricada de hormigón

FTAT 6. Atrapamiento en una amasadora

FTAT 7. Atrapamiento en un sinfín

FTAT 8. Atrapamiento en descompactadora

FTAT 9. Atrapamiento en cinta transportadora

FTAT 10. Caída desde escalera manual

FTAT 11. Caída desde escalera manual

FTAT 12. Atrapamiento por prensa excéntrica

FTAT 13. Atrapamiento por volteadora

FTAT 14. Caída por rotura de placa de fibrocemento

FTAT 15. Corte con tronzadora de disco

FTAT 16. Corte con máquina escuadradora

FTAT 17. Caída desde escalera manual por contacto eléctrico

FTAT 18. Quemaduras por arco eléctrico

FTAT 19. Atrapamiento por máquina trituradora

FTAT 20. Caída desde la cubierta de una nave

FTAT 21. Caída desde la cama de un camión

FTAT 22. Caída de puerta metálica semiautomática

FTAT 23. Atrapamiento por molino triturador

FTAT 24. Atrapamiento transportando carga con un puente grúa

FTAT 25. Atrapamiento en prensa excéntrica

FTAT 26. Atrapamiento en picadora

FTAT 27. Incendio al estar fumando en presencia de productos inflamables

FTAT 28. Explosión de cuadro eléctrico

FTAT 29. Atrapamiento por prensa excéntrica

FTAT 30. Atrapamiento en una máquina grabadora

FTAT 31. Caída de vehículo suspendido en un elevador

FTAT 32. Explosión de una batería

FTAT 33. Quemaduras al manipular sosa cáustica

FTAT 34. Atropello por motocultor

FTAT 35. Autoatropello por motocultor

FTAT 36. Atrapamiento por fresa de la motoazada

FTAT 37. Electrocución por alta tensión

FTAT 38. Atrapamiento por una perforadora

FTAT 39. Atropello al fallar el freno de un camión estacionado

FTAT 40. Atrapamiento por una inyectora

FTAT 41. Accidente por riesgo eléctrico

FTAT 42. Accidente por riesgo eléctrico

FTAT 43. Accidente por contacto mecánico, atrapamiento en perfiladora

FTAT 44. Accidente por riesgo mecánico, atrapamiento en lijadora de disco

FTAT 45. Accidente por contacto mecánico, atrapamiento en puerta corredera

FTAT 46. Accidente por riesgo mecánico, atrapamiento en mezcladora

FTAT 47. Accidente por riesgo mecánico, atrapamiento en cerradora de botes

FTAT 48. Accidente por riesgo mecánico, atrapamiento en estuchadora

FTAT 49. Accidente por riesgo mecánico, atrapamiento en hormigonera

FTAT 50. Accidente por riesgo mecánico, atrapamiento en motor de silo

FTAT 51. Accidente por contacto térmico, atrapamiento en autoclave

FTAT 52. Accidente por riesgo de caída de personas a distinto nivel, escalera de tijera

FTAT 53. Accidente por riesgo de contacto con sustancias cáusticas

FTAT 54. Corte por sierra circular en construcción

FTAT 55. Accidente en máquina inyectora de plástico

FTAT 56. Accidente por riesgo mecánico, caída de cargas movida con útil magnético

FTAT 57. Accidente por riesgo eléctrico en centro de transformación

FTAT 58. Quemaduras en incendio provocado por soldadura

FTAT 59. Impacto en el ojo de punta de hierro en desencofrado

FTAT 60. Vuelco de Dúmper por ladera de vertedero

FTAT 61. Accidente por sobreesfuerzo

FTAT 62. Arco eléctrico en línea de alta tensión

FTAT 63. Caída de altura desde andamio

FTAT 64. Pérdida de control de una carga guiada a mano

FTAT 65. Corte por máquina cepilladora

FTAT 66. Corte por máquina escuadradora

FTAT 67. Deflagración (tarea extraordinaria)

FTAT 68. Sobreesfuerzo

FTAT 69. Caída de objetos en manipulación, carga de carretilla elevadora

FTAT 70. Corte en máquina empalmadora de madera

FTAT 71. Proyección de un puntero impactando en el ojo de un trabajador

FTAT 72. Proyección de un cable eléctrico impactando en un trabajador

FTAT 73. Caída de carga al fallar el sistema de sujeción cuando se manipulaba

FTAT 74. Choque contra herramienta en movimiento, en máquina tupí

FTAT 75. Proyección de pintura a presión al picarse la manguera de conducción

FTAT 76. Accidente por desplome de máquina, precintadora de botellas

FTAT 77. Caída al mismo nivel

FTAT 78. Accidente por caída de objetos por desplome, vuelco de vigas de hormigón

FTAT 79. Accidente por golpe por objetos transportados

FTAT 80. Golpe por animal

FTAT 81. Golpe por animal

FTAT 82. Accidente por exposición a cloro

FTAT 83. Accidente por exposición en ambiente irritante

FTAT 84. Caída de carga transportada por la grúa torre

FTAT 85. Caída de altura al colocar protecciones de borde

FTAT 86. Caída de altura desde andamio tubular

FTAT 87. Desplome de plataforma de trabajo

FTAT 88. Caída de altura en trabajos de encofrado

FTAT 89. Caída de altura desde cubierta

FTAT 90. Caída de altura en trabajos de encofrado

FTAT 91. Caída desde escalera de mano

FTAT 92. Atrapamiento en montacargas

FTAT 93. Caída de altura por rotura de suelo frágil

FTAT 94. Rotura de plataforma de trabajo

FTAT 95. Caída al vacío por rotura de barandilla de protección

FTAT 96. Caída desde encofrado

FTAT 97. Caída desde andamio bimástil

FTAT 98. Rotura de plataforma elevadora de personas

FTAT 99. Caída de altura al quitar protecciones de borde

FTAT 100. Desplome de zanja

FTAT 101. Contacto eléctrico con línea aérea de alta tensión

FTAT 102. Caída de altura desde cubierta

FTAT 103. Desplome de excavación

FTAT 104. Caída de altura por rotura de placa de fibrocemento

FTAT 105. Caída de altura por lucernario de cubierta

FTAT 106. Golpe contra barra roscada de encofrado

FTAT 107. Caída al subir a un andamio de caballetes

FTAT 108. Golpe al desmontar una instalación hidráulica

FTAT 109. Caída a distinto nivel desde una plataforma sobre carretilla

FTAT 110. Caída de altura por rotura de cubrición de hueco horizontal

FTAT 111. Vuelco de máquina de manutención por sobrecarga

FTAT 112. Golpe en la cabeza contra elemento fijo de vivienda

FTAT 113. Amputación de dedo por anillo

FTAT 114. Accidente por sobreesfuerzo

FTAT 115. Atrapamiento en célula de enderezado con marcado CE

FTAT 116. Corte en pierna con estructura metálica

FTAT 117. Rotura de palet en su transporte

FTAT 118. Arco eléctrico en subestación de alta tensión

FTAT 119. Caída de mini retroexcavadora durante su descarga de un camión

FTAT 120. Cortocircuito en la realización de mediciones eléctricas

FTAT 121. Inhalación de producto químico nocivo

FTAT 122. Caída de camión elevado

FTAT 123. Corte con sierra de cinta (puesta en marcha involuntaria)

FTAT 124. Golpe en la cabeza contra un elemento fijo

FTAT 125. Caída de persona al arrastrar una pieza

FTAT 126. Golpe por proyección de destornillador (uso indebido)

FTAT 127. Desplome de materiales apilados

FTAT 128. Proyección de fragmento de herramienta de golpeo

FTAT 129. Atrapamiento entre rodillos convergentes

FTAT 130. Atrapamiento en línea de embotado

FTAT 131. Incendio por uso de disolventes

FTAT 132. Caída a distinto nivel desde parte superior de máquina

FTAT 133. Choque contra elemento estructural de una máquina

FTAT 134. Exposición a amoníaco

FTAT 135. Atrapamiento por caída de jaulas de puntales

FTAT 136. Golpe por desprendimiento de base de pozo de registro en colocación

FTAT 137. Caída a distinto nivel por barandilla mal instalada

FTAT 138. Desplome de encofrado de forjado en ejecución

FTAT 139. Desprendimiento de roca en cantera

FTAT 140. Proyección de tapón de tubería de fundición

FTAT 141. Caída a distinto nivel desde una plataforma de encofrado

FTAT 142. Caída de llantas de acero apiladas

FTAT 143. Golpe con la pala de una mezcladora de hormigón

FTAT 144. Golpe por la caída de las barras de una máquina de sondeo a rotación

FTAT 145. Atrapamiento con parte móvil de un taladro manual

FTAT 146. Golpe por elemento móvil de un transelevador

FTAT 147. Corte con cuchillo en deshuesado

FTAT 148. Atrapamiento por derrumbe de apilamiento de pacones

FTAT 149. Golpe por copa de haya desprendida durante la tala

FTAT 150. Golpe por caída de árbol talado

FTAT 151. Vuelco de tractor pequeño por barranco

FTAT 152. Vuelco de tractor con remolque por talud

FTAT 153. Golpe con cable roto proyectado

FTAT 154. Lesión en el tobillo al pisar sobre hueco

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa