Prioridades y actuaciones - texto

Lehentasunak eta ekintzak

1. Ekonomia eraldatzea digitalizazioari begira 

 • COVID-19aren krisiak gehien kaltetutako sektoreak lagundu 
 • Nafarroako sektore estrategikoak sustatu
 • Ekintzailetza berritzailea eta gizarte ekonomia piztu
 • Nafarroak I+G aloraren Europar Batasunaren barruan duen tokia hobetzea
 • Digitalizazioa bultzatzea eskualdeko lehiakortasuna hobetzeko
 • Eten digitala desagerraraztea
 • Azpiegiturak eta garraio sistemak sustatzea
 • Guztien lan aukerak aldeztea 
   

2. Trantsizio ekologikoa bizkortzea 

 • Nafarroak berriz ere energia berriztagarrien arloan Europako erreferente izateko tokia hartzea. 
 • Trantsizio energetikoa ekonomia dinamizatzen duen elementu izatea 
 • Eraikuntza jasangarria bultzatzea
 • Klimaren arloko ekintza eta ekonomia zirkularra sustatzea
 • Basoak, ibaiak eta naturguneak aberastasun- eta biodibertsitate-iturri gisa kontserbatzea
 • Elikadura sistema justu, osasungarria eta ingurumenarekiko jasangarria sustatzea
    

3. Lurraldea modu jasangarrian egituratzea

 • Hazkunde jasangarrirako eta hiri- eta landa-eremuen arteko harremanetarako eredu berri baten alde egitea
 • Oinarrizko zerbitzu bermatzea, jasangarriak eta denok eskuratzeko modukoak
 • Garapen kohesionatu eta solidarioaren aldeko ekintzailetza eta berrikuntza soziala bultzatzea
 • Pirinioaldea eta beste eskualde behartsu batzuk suspertzea
 • Landa eremuaren garapen ekonomikoa eta soziala indartzea
   

4.    Kohesio soziala eta aukera berdintasuna sustatzea

 •  Pertsonak babesteko osasun-sistema baten aldeko apustua
 •  Errenten bermea
 •  Babes sozialaren sarea sendotzea
 •  Egoitzako eta etxeko laguntza sendotzea
 •  Lana eta familia bateratzeko eta zaintzarako laguntza
 •  Gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna
 •  Gazteriaren arloko plangintza estrategiko berria
 •  Etxebizitza izateko laguntza
 •  Pertsonengan inbertitzea: hezkuntza eta prestakuntz


5. Gure bizikidetza esparruan sakontzea

 •  Giza askatasun eta eskubideen bermea
 •  Euskara kohesio- eta aniztasun-faktore gisa
 •  Aniztasuna sustatzea
 •  Justiziaren arloko talka-plana
 •  Kultura suspertzea
 •  Kirola bizi kalitatearen bektoretzat hartzea 
 •  Herritarren parte-hartzea sustatzea
 •  Herritarren se
   

6. Arlo publikoaren lidergoa berrestea

 •  Baliabide gehiago eta hobeak zerbitzu publikoetarako
 •  Digitalizazioa, datu-zientzia eta adimen artifiziala herritarren zerbitzura
 •  Komunikazioa eta gardentasuna sustatzea
 •  Administrazioaaren sinplifikazioa
 •  Sarean eta azpiegiturak admistrazio eta gizarte moderno eta eskuragarrietarako
 •  Oinarrizko ikerketa adimen artifizialaren zientzian
   

7. Kanpo-ekintza

 •  Europar Batasunaren funtsen bilketa areagotzea
 •  Lerrokatzea EBren estrategia nagusiekin 
 • Nafarroako nazioartekotzea
 • Garapenerako nazioarteko lankidetza