Nekazaritzan arazketa lohien erabilera kontrolatzea

Oinarrizko informazioa

 • Hondakin uren arazketa instalazioen titularrak, bertan sorrarazitako lohiak nekazaritzan erabiliko badira.
 • Lohiak nekazaritzan erabiltzen aritzen diren entitateak, araztegietako lohiak banatzen esku hartzen dutenak, ondoren nekazaritzan erabiltzeko.
 • Laborantzako lurzatietan araztegietako lohiak erabiltzen dituzten nekazariak.

Helburu hauek dituzte:

 • Nafarroako Foru Komunitatean araztegietako lohiak nekazaritzan erabiltzeko araudia betetzen den kontrolatzea.
 • Ongarri gisa soilik eskatutako tratamenduak jaso dituzten eta araudiak ezarritako baldintzak betetzen dituzten lohiak erabiltzen direla egiaztatzea.
 • Araztegietako lohiak Nafarroako nekazaritza lurzatietan erabiltzeari buruzko informazio erregistroa osatzea, baita lohi horien erabiltzaile, banatzaile eta ekoizleena ere.

Prozeduraren urratsak:

 • Lohiak nekazaritzan erabiltzeari buruzko informazioa jasotzea eta erregistratzea.
 • Lohiak nekazaritzan erabiltzeari buruzko araudia betetzen den kontrolatzea.
 • Informazioa Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministeriora atxikitako Lohien Erregistro Nazionalera igortzea.

Hondakin uren araztegiak:

Tratatutako araztegietako lohiak aplikatzen dituzten kudeatzaileak:

Nekazariak:

 • Laborantza lurzatietan araztegietako lohiak erabili dituzten nekazariek egunean eduki beharko dute Lohien erabileraren erregistroa. Erregistro hori aurkezteko ardura lohiak ekoitzi edo kudeatzen dituen entitatearen gain uzten ahalko dute, baldin eta eguneratuta badaukate.
 • Horrez gain, gutxienez hiru urtez eduki behar dute aplikazio bakoitzeko kudeatzaileak emanen dien lohien aplikazioaren dokumentua eta lohien eta lurren analisien buletinak.

Tramitazioa

Epea:

Dokumentazioari eta tramitazioari buruzko atalean adierazten dira nahitaez aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko berariazko epeak.

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Ahal dela, hemen aurkeztu:

 • Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren Erregistroan
  González Tablas kalea 9, beheko solairua
  31005 Iruña (Nafarroa)
 • Barruti-bulegoak, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentukoak

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Nekazaritza Zerbitzua
Landareen Ekoizpen eta Osasun Atala
Nekazaritzako Ekoizpen Baliabideen eta Jasangarritasunaren Bulegoa
González Tablas kalea 9, 1. solairua
31005 Iruña (Nafarroa)
Telefonoak: 848 426 774 / 848 426 665
Helbide elektronikoa: spsv@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time