Nafarroako Langile Autonomoen Lanbide Elkarteen Erregistroa

Oinarrizko informazioa

Langile autonomoen elkarte profesionalak eta horien sustatzaileak.

Langile Autonomoen Elkarte Profesionalei buruzko jarduera hauek inskriba daitezke (ikus “Araudia” atala):

 • Eraketa (Foru Aginduaren 4. artikulua).
 • Hasierako baldintzen funtsezko aldaketa (Foru Aginduaren 6. artikulua).
 • Deuseztatzea (Foru Aginduaren 7. artikulua).

Prozeduraren urratsak (izapideak egiteko epeak):

 • Inskripzioaren ebazpena: 3 hilabete (epe horretan erantzunik jasotzen ez bada, erregistratuta dagoela ulertuko da).
 • Akatsen zuzenketa: 10 egun.

Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa.

Eskabide inprimakia, entitatearen ordezkariak sinatua, honako agiri hauekin batera:

 • Eratzeko:
  • Elkartearen identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ).
  • Nafarroako Elkarteen Erregistroak emandako ziurtagiria, inskripzioa jasotzen duena.
  • Sortzeko akta edo Elkarteen Erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria, indarrean dauden estatutuen kopia ziurtatuarekin eta erakundearen ordezkaritzaren egiaztagiriarekin.
  • Bazkideen zerrenda, dagozkien datuekin: bazkide zenbakia, izena, deiturak, sexua, IFZ eta helbidea.
 • Hasierako ezaugarriak (hala nola helbidea, zuzendaritza organoak eta estatutuak, besteak beste) funtsean aldatzeko: Nafarroako Foru Komunitateko Elkarteen Erregistroak emandako ziurtagiriaren bidez.

Honako hauek ekarriko dute haren deuseztatzea: kalifikaziorako aurreikusitako baldintzaren bat galtzea, ofizioz edo erakunde interesdunak eskatuta; elkartearen IFZa ezeztatzea, bai eta 4. eta 6. artikuluetan aipatzen diren datuak bidaltzeko betebeharra ez betetzea.

Tramitazioa

Epea:

Inskribatzeko eskabidea egintza gauzatu ondotik aurkeztuko da.

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Nafarroako Langile Autonomoen Lanbide Elkarteen Erregistroa dagoen eraikinean ez dago herritarrentzako erregistro bulegorik. Hortaz, eskabidea tramitatu behar da herritarrendako zabalik dauden erregistroetan eta honako esteka honen bitartez:

Erregistroetarako eta herritarren arretarako bulegoetarako aurretiko hitzordua.

Epea:

Inskribatzeko eskabidea egintza gauzatu ondotik aurkeztuko da.

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Nafarroako Langile Autonomoen Lanbide Elkarteen Erregistroa dagoen eraikinean ez dago herritarrentzako erregistro bulegorik. Hortaz, eskabidea tramitatu behar da herritarrendako zabalik dauden erregistroetan eta honako esteka honen bitartez:

Erregistroetarako eta herritarren arretarako bulegoetarako aurretiko hitzordua.

Harremanetan jartzeko

Lan Zerbitzua
Lan Autonomoaren Atala
Tomás Caballero parkea 1, 1. solairua
Printzearen Gotorlekua II eraikina
31006 Iruña
Telefonoak: 848 428 564 / 848 427 864
Helbide elektronikoa: trabajoautonomo@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time