Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen (EEH) eraikitzailearen/edukitzailearen erregistroa

Oinarrizko informazioa

Eraikuntza edo eraispen obra egiten duen pertsona fisikoa edo juridikoa, adibidez eraikitzailea, azpikontratatzaileak edo langile autonomoak.

Erregistro honek helburu bikoitza du:

 • Eraikuntza- edo eraispen-lanak egiten dituzten eraikuntza-enpresak inskribatzea.
 • Egiten diren obretan sortutako hondakinak behar bezala kudeatzen direla bermatzea.
 • Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia soila, identifikatzeko eta helbidea ezartzeko eraikitzaileari, zeinak nortasun juridiko propioa izan beharko duen.
 • Bi aukera hauetako baten bidez gordailu bat egin izanaren frogagiria:
  • Banku-erakunde batean gordailututako eskudiruzko fidantza, baldin eta kreditu hori Nafarroako Gobernuaren aldeko ordainketa-gutunaren bidez eskuratzen bada, edo
  • Banku-abala, Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Diruzaintza Zerbitzuan gordailututakoa, egiten dituen obretatik datozen hondakinak behar bezala kudeatzearen ondorioz Administrazioaren aurrean sortzen diren betebehar guztiei erantzuteko. Betebeharren artean sartzen dira beren jardueran sortutako eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak jaso, garraiatu eta tratatzearen ondoriozko kalteak, zehapenak edo betearazte subsidiarioa, honako balio hauekin:
   • 1.000 euro garrantzi txikiko eraikuntza eta eraispen obretarako, hau da, sortzen diren EEHen bolumena gehienez 50 m³ bada.
   • 50.000 euro EEHen bolumena 50 m³-tik gorakoa duten eraikuntza eta eraispen obretarako

Orokorrean, martxoaren 28ko 23/2011 FDn adierazitako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak sartuko dira erregistroan. Hondakin-mota aldatu nahi izanez gero, eskabide-orrian zehaztu beharko da.

 • 23/2011 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitatearen  lurraldean eraikuntza eta eraispenetako hondakinen sorrera eta kudeaketa arautzen dituena.
 • 105/2008 Errege Dekretua, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duena.

Tramitazioa

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Ingurumeneko erregistroa
González Tablas kalea 9, beheko solairua
31005 Iruña
Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Jarraibideak:

Ordainagiria betetzeko laguntza.

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Ingurumeneko erregistroa
González Tablas kalea 9, beheko solairua
31005 Iruña
Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Emaitzak

Erregistratutako enpresen zerrenda (gaztelaniaz) (Azken eguneratzea: 2023/11/23)

Harremanetan jartzeko

Hondakinen Atala
González Tablas kalea 9, beheko solairua
31005 Iruña (Nafarroa)
Telefonoak: 848 42 49 27 / 848 42 62 55
Helbide elektronikoa: residuos@navarra.es

Ondoko administrazio prozedurari lotuta dago tramitea:

Registro de constructor-poseedor de residuos de construcción y demolición (RCDs)

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time