Etxebizitzen efizientzia energetikoa hobetzeko laguntzak (MRR ETXEBIZITZAK)

Europar Batasunak finantzatzen ditu, Next Generation EU funtsen bidez

Oinarrizko informazioa

​​​​​​​Egoitza fiskala Espainian eta etxebizitzak Nafarroan dituzten administrazio publikoak eta pertsona fisikoak:

 • Pertsona fisikoak etxebizitzen jabeak, gozamendunak edo errentariak izanen dira, eta laguntzaren xede den etxebizitza ohiko bizilekua izanen da.
 • Administrazio publikoak eta erakundeak eta zuzenbideko gainerako entitate publikoak higiezinen jabeak izanen dira.

Jarduketak antzinatasun eta mota (familia bakarrekoa edo kolektiboa) oroko etxebizitzetan egiten ahal dira. Pertsona onuradunek ez dute diru sarrerarik egiaztatu beharko.

2022ko urtarrilaren 1etik egindako lanetarako laguntzak emanen dira, betiere haien bidez berokuntzaren eta hozte sistemaren urteko energia eskaera gutxienez % 7 gutxitzen bada, edo energia primario ez berriztagarriaren kontsumoa % 30 gutxienez murrizten bada.

Lanen gutxieneko kostua 1.000 euro izanen da. Dirulaguntza kostuaren % 40a izanen da, 3.000 euro gehienez etxebizitza bakoitzeko.

Dirulaguntzak banakako ebaluazio sistemaren bidez emanen dira, eskabideak aurkezteko hurrenkeraren arabera.

Lanak akitu eta 3 hilabeteko epearen barruan baino ez dira onartuko laguntzen azken hartzaileek 2022ko urtarrilaren 1aren ondotik hasitako jarduketak.

Informazio gehiago honako hauei buruz: diruz lagungarri diren jarduketak, diruz lagungarri diren kostuak eta laguntzen zenbatekoa; laguntzak emateko prozedura, eskabideak aurkezteko epea eta tokia; laguntza antolatzea eta izapidetzea, eta laguntza ordaintzeko modua eta ebazpena.

Gainera, honako hauek erantsi behar dira:

 • IFZaren kopia
 • Etxebizitzaren jabetza, gozamen, alokairu edo eskubidearen egiaztagiria.
 • Pertsona fisiko eskatzaileen erroldatze txartela edo errentamendu kontratua
 • Jarduketa justifikatzeko memoria, egindako jarduerak eta lortutako emaitzak adierazita
 • Etxebizitzaren efizientzia energetikoaren ziurtagiria, hasierako egoeran eta egindako jarduketaren ondotik
 • Instalazio termikoaren ziurtagiria
 • Koloretako argazki erreportajea, jarduketaren aurretik eta ondotik
 • 132/2022 Ebazpena, deialdia onesten duena.
 • 853/2021 Errege Dekretua, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko etxebizitzak birgaitzeko eta etxebizitza sozialetarako laguntza programak arautzen dituena.

Tramitazioa

Epea: 22/03/29 - 22/12/31

Dirulaguntzak banakako ebaluazio sistemaren bidez emanen dira, eskabideak aurkezteko hurrenkeraren arabera, aurrekontu-kontsignazioa agortu arte.

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitalarekin edo NAN elektronikoarekin
 • Cl@verekin

Laguntza, internet bidez tramitatzeko

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Nafarroako Gobernuko Etxebizitza Zerbitzua
Alhondiga kalea 1, 1. solairua
31002 Iruña
Telefonoa: 848 427 570
Helbide elektronikoa: rehabilita@navarra.es
Nafarroako Etxebizitzak Birgaitzeko Bulegoetako deialdiei buruzko informazioa (EEBB).

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time