Nafarroako errepide-sareko babes-eremuetan eta hiri-zatietan jarduketak egiteko baimena

Errepide-sareko babes-eremuetan edo hiri-zatietan edozein motatako obrak egiteko behar diren baimenak eskatzea

Oinarrizko informazioa

 • Toki-erakundeak
 • Enpresak
 • Herritarrak
 • Instantzia orokorra
 • Jarduketaren gune edo tartearen egungo egoeraren argazkiak
 • Egin nahi den obraren planoa edo krokisa
 • Obraren deskripzio-memoria
 • 5/2007 Foru Legea, Nafarroako Errepideei buruzkoa.
 • 130/1995 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko kumunikazio bideetan gasolindegieen instalazioa arautzen duena.
 • 154/1999 Foru Dekretua, Nafarroako errepide sareko zeharbideak eta horien eraberritze lanetarako prozedura arautzen dituena.
 • 787/2001 Foru Agindua, errepide sareko zeharbideetan oinezkoen pasabide goratuak (abiadura moteltzekoak) instalatzeko araudi teknikoa onartzen duena.

Tramitazioa

Jarraibideak:

"Aurkeztu beharreko dokumentazioa" atalean adierazitako dokumentazioa erantsi.

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
 • Cl@ve

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Errepideen Kontserbaziorako Zentroak
Astelehenetik ostiralera 8:30etatik 14:30era

 • Mugairi: 948 59 23 85
 • Agoitz: 948 33 66 04
 • Iruña: 848 43 05 83
 • Irurtzun: 948 50 70 08
 • Lizarra: 848 43 05 88
 • Tafalla: 848 43 05 75
 • Tutera: 848 43 05 80

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time