Informazio publikoa Nafaroako Gobernuari eskatzea

Horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta hari lotutako edo haren menpeko diren erakunde publikoen esku dagoen informazio publikoa eskatzen ahal da.

Informazio publikoa eskatzen ahal da bai webguneko inprimakiaren bidez (ziurtagiri digitalik erabili gabe) bai ziurtagiri digitalaren edo NAN+ PINaren bid

Oinarrizko informazioa

Nornahi:

 • Bakarka eskaturik eta norberaren izenea.
 • Legez eratutako erakundeak ordezkatuz eta beren izenean.
 • Informazio publikoa da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta hari loturiko edo haren mendeko erakundeen esku dagoena, haien eginkizunetan aritzean egin edo eskuratu bada.
 • Ez da eskaera arrazoitu behar.
 • Kopiak edo artxiboen edo informazioaren formatu aldaketak tasak ordaintzea ekar dezake.

Prozeduraren urratsak:

 • Informazio publikoa eskuratzeko eskaera zehaztugabea baldin bada, eskatzaileari eskatuko zaio zehaztu dezala, hamar egun balioduneko epean, eta eten eginen da ebazteko epea. Eskaera zehazten ez badu, ulertzen da atzera egiten duela informazio eskaeran.
 • Eskaerako informazioak hirugarrenen eskubideak edo interesak ukitzen baditu, horiei jakinaraziko zaie. Hamabost eguneko epea izanen dute alegazioak aurkezteko. Orduan ebazteko epea etenen da. Interesdunek erantzuten ez badute, ulertuko da ez daudela ados eskatutako informazioa ematearekin.
 • Eskaerei erantzuteko epeak  araudietan zehaztuta daude. Honako hauek dira zehazki:
  • Oro har, ebazteko eskumena duen organoaren erregistroan eskaera sartu eta hamabost eguneko epean, gehienez.
  • Ebazteko eskumena duen organoaren erregistroan eskaera sartu eta hogeita hamar eguneko epean, baldin eta, informazioaren bolumena eta konplexutasuna ikusita, ezinezkoa bada 15 eguneko epean ematea. Kasu horretan, gehienez ere hamar eguneko epean eskatzaileari adierazi beharko zaio zein diren arrazoiak ebazpena emateko epea 30 egunekoa izateko.
 • Ebazpena idatziz formalizatuko da, eta eskatzaileari eta, kasua bada, ukitu den hirugarren pertsonari ere jakinaraziko zaio.

Eskaeran honako hau adierazi behar da:

 • Eskatzailearen nortasuna.
 • Eskatzen den informazioa (zehatz-mehatz).
 • Eskatutako informazioa eskuratzeko nahiago den modua edo formatua.
 • Harremanetarako helbide erabilgarri bat, eskaera dela-eta egiten diren komunikazioak bidaltzeko.
 • Zein departamenturi, entitateri, erakunderi eta abarri eskatzen zaion.

Gainera:

Eskatzaileak, nahi izanez gero, informazioa eskatzeko arrazoiak azal ditzake.

11/2012 Foru Legea, ekainaren 21ekoa, Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzkoa (125. NAO, 2012/06/28koa; akats zuz. 2012/08/16 NAO). Apirilaren 28ko 5/2016 Foru Legeak aldatua.

Tramitazioa

Epea: Urte osoan zabalik

Jarraibideak:

Consulte los diferentes modos de presentar solicitudes de información pública

Tramitazio hau informazio publikoa webguneko inprimakiaren bidez eskatzeko erabil daiteke, ziurtagiri elektronikorik edo NAN+PIN gabe.

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Eskaera presentziala honela egin daiteke

Informazio publikorako eskaerak eskatutako informazioaz arduratzen diren unitate organikoetara bideratuko dira

Epea: Urte osoan zabalik

Jarraibideak:

Consulte los diferentes modos de presentar solicitudes de información pública

Tramitatu dezakezu:

 1. Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa erabiliz.
 2. NAN + PIN zenbakiak erabiliz.
 3. Cl@ve erabiliz.

Sakatu ezazu "Tramitatu". Erantsi zure eskabideari behar bezala betetako dokumentazioa edo eskaneatua. 20 MB-ko artxiboak erants ditzakezu gehienez ere. Ikus ezazu ze formatu onartzen diren.

Arazo informatikorik baldin baduzu, hona idatzi: soportec@navarra.es, edo deitu 948013555 zenbakira.

Jendearentzako orduak: astelehenetik ostegunera: 08:30-17:30. Ostiraletan eta uztailetik irailera: 08:30-15:00.

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Eskaera presentziala honela egin daiteke

Informazio publikorako eskaerak eskatutako informazioaz arduratzen diren unitate organikoetara bideratuko dira

Harremanetan jartzeko

Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzua
Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia
Karlos III.a etorb., 2, bigarren solairua
31002 IRUÑA
Tel.: 848426174

transparencia.gobierno.abierto@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.