Enplegurako prestakuntza-zentroen erregistroa

Aukera ematen du Enplegurako Lanbide Heziketako prestakuntza-entitateak (modalitate presentziala) erregistroan inskribatzeko eta haien datuak aldatzeko

Oinarrizko informazioa

Nafarroan Enplegurako Lanbide Heziketa eman nahi duten prestakuntza-entitateak.

Erregistroan alta ematea:

Zentro berria egiaztatzeko eskatzeko inprimakia, honako agiri hauekin batera:

 • Zentroaren jabetza-agiria edo erabiltzeko legitimazioa
 • Prestakuntza-proiektua
 • Udalaren lizentzia prestakuntza-zentro gisa irekitzeko, edo lizentzia horren eskaera, teknikari elkargokide baten ziurtagiriarekin
 • Enpresaren eratze-eskritura eta estatutuak
 • Identifikazio fiskaleko txartela
 • Zentroa/entitatea desgaitasuna duten pertsonei egokitua izatearen ziurtagiria
 • Prestakuntza emanen den zentroaren planoak

Espezialitate berriei alta ematea:

Espezialitate berriak egiaztatzeko eskabide-orria, prestakuntza-proiektuarekin batera.
Nafarroako Enplegu Zerbitzua-Nafar Lansaren galdetzea ea beste dokumentazio osagarririk aurkeztu behar den.

Prestakuntza-entitatearen helbidea aldatzea:

Helbide-aldaketa eskatzeko inprimakia, honako agiri hauekin batera:

 • Zentroaren jabetza-agiria edo erabiltzeko legitimazioa
 • Udalaren lizentzia prestakuntza-zentro gisa irekitzeko, edo lizentzia horren eskaera, teknikari elkargokide baten ziurtagiriarekin
 • Zentroa/entitatea desgaitasuna duten pertsonei egokitua izatearen ziurtagiria
 • Prestakuntza emanen den zentroaren planoak 1/50 edo 1/100 eskalan

Prestakuntza-entitatearen izena aldatzea:

Izen-aldaketa eskatzeko inprimakia, aldaketa hori jasotzen duten agiri ofizialekin batera (halakorik balego).

Prestakuntza-espezialitate bateko plaza kopurua aldatzea:

Espezialitate bakoitzeko plaza kopurua aldatzeko eskabide-inprimakia
Prestakuntza- edo laguntza-espazioren bat aldatzea ekarri duten obrak egin badira, plano berriak aurkeztu behar dira, aldaketa horiek egiteko.

Prestakuntza-entitatearen titulartasuna aldatzea:

Titulartasun-aldaketa eskatzeko inprimakia, honako agiri hauekin batera:

 • Prestakuntza-zentroaren/-entitatearen titulartasuna aldatzeko edo forma juridikoa aldatzeko eskaera
 • Titular berriaren eskubideen eta betebeharren subrogazioaren dokumentua
 • Lehengo titularrak berriaren alde egindako salmenta, alokairua edo erabiltzeko eskubidea egiaztatzen duen agiria
 • Enpresaren eratze-eskritura eta estatutuak
 • Identifikazio fiskaleko txartela
 • Titulartasuna aldatzeari buruzko Udalaren dokumentua

Tramitazioa

Epea: Urte osoan zabalik

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitalarekin edo NAN elektronikoarekin
 • Cl@verekin

Laguntza, internet bidez tramitatzeko

Tramitatzeko beste modu batzuk:

 • Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren egoitza nagusian
  Tomás Caballero parkea, 1
  “Fuerte del Príncipe II” eraikina
  2. eta 3. solairuak
  31005 Iruña
 • Dagokion enplegu-agentzian.

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Zentroak Koordinatu eta Egiaztatzeko Erregistro Bulegoa
Telefonoa: 848 424 426
Helbide elektronikoa: csolanol@navarra.es

Ondoko administrazio prozedurari lotuta dago tramitea:

Registro de centros de formación para el empleo

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time