Gizarte-larrialdiko laguntza, genero indarkeriaren biktimentzat

Oinarrizko informazioa

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak, eskaera egiteko unean:

 • Arrisku pertsonal larrian egotea.
 • Ohiko bizilekua utzi behar izatea.
 • Unean uneko oinarrizko premiei aurre egiteko baliabide ekonomikorik ez izatea.

Laguntzaren bitartez, eskatzailearen, haren seme-alaba adingabeen edo haren tutoretzaren, kuradoretzaren edo zaintzaren pean, edo harreran dauden pertsonen, eta eskatzailearen ardurapean eta harekin bizi direnen oinarrizko beharrak aseko dira (odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailara arte).

Oinarrizko behartzat jotzen dira:

 • Ostatua
 • Garraioa
 • Elikadura
 • Osasuna
 • Jantziak
 • Higienea

Laguntzaren zenbatekoak beharrezko gastu osoa estal dezake, baliabide ekonomikorik ezaren egoerak irauten duen bitartean; beharrezko gastutzat joko da kasuan kasuko inguruabarren arabera arrazoizkoa dena.

Laguntza hori behin bakarrik emango zaio eskatzaile bakoitzari, genero indarkeriako egoera hori aurrez arrisku egoeran jarri zuen pertsonak ez beste batek sortu duenean izan ezik.  

Prozeduraren urratsak:

Behin Nafarroako Foru Komunitateko ondoren adierazten diren erakundeetariko edozeinek behar egoera baloratzen duenean, berehala emango zaio laguntza eskatzaileari:

 • Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
 • Genero Indarkeriaren Biktimak Hartzeko baliabideak
 • Genero Indarkeriaren Biktimei Arreta Integrala eskaintzeko Ekipoak
 • Emakumeen Arretarako Udal Zerbitzuak

Ordainketa egin duen erakundeak, geroago, eta interesdunaren izenean, eskatu ahal izango dio laguntza hori Nafarroako Gobernuko Gizarte Politiketako Departamentuari.

Nafarroako Familia eta Berdintasunerako Institutuak interesdunari laguntza ematea onetsiko du, eta ordainketa egingo zaio aurrez eskatzaileari ordaindu dion erakundeari.

 • Interesdun pertsonak sinatutako eskabide-inprimakia, bere datu pertsonalekin, eta laguntza ordaindu duen erakundearentzako baimena, eskabidea interesdunaren izenean aurkez dezan.
 • Onuradunaren NAN agiriaren fotokopia. Espainiar nazionalitatea ez duten pertsonek, NAN agiriaren ordez, pasaportearen edo AIZren fotokopia aurkeztu beharko dute.
 • Familia-ardurak izatea alegatuz gero:
  • Bere ardurapean dauden senitartekoen edo bere tutoretzaren, kuradoretzaren edo zaintzaren pean, edo harreran dauden pertsonen NAN agiriaren fotokopia. Horiek espainiar nazionalitatea ez badute, pasaportearen edo AIZren fotokopia.
  • NAN agiria izateko obligazioa ez duten adingabeen kasuan, familia-liburuaren fotokopia.
 • Laguntzaren ordainketa egin duen erakundearen txosten teknikoa, eskatzailea genero indarkeriaren biktima dela, arrisku pertsonal larrian dagoela eta baliabide ekonomikorik ez duela dioena. Txosten horrek, gainera, eskatzaileari emandako zenbatekoa adierazi beharko du, bai eta egindako gastuaren egokitasuna.
 • Transferentzia bidezko ordainketaren eskabidea
 • Egindako gastuaren frogagiriak. Gastua justifikatzeko gastuen jatorrizko fakturak edo dagozkien ordainagiriak aurkeztu beharko dira.

Aurkeztutako agiri guztiak jatorrizkoak izan behar dira, edo notarioaren edo administrazioaren aurrean erkatutako fotokopiak.

Tramitazioa

Jarraibideak:

Nafarroako Berdintasunerako Institutua
Alondegi kalea 1-2. Solairua
31002 Iruña

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Nafarroako Berdintasunerako Institutua
Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Atala
Alondegi Kalea 1-2. Solairua
31002 Iruña
Telefonoa: 848 42 15 88
Helbide elektronikoa: inigualdad1@navarra.es
Arretarako ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time