Nafarroako Gobernuak 127,5 milioi euro ordainduko dizkie udalei eta kontzejuei, herritarrei ematen dizkieten zerbitzuen funtzionamendua finantzatzeko

Toki Ogasunek Nafarroako Tributuetan Parte Hartzeko Funtsaren bigarren ordainketari dagokio, aurten 256 milioi euro arte handitu da
2021ko abuztuaren 13a

Lurralde Kohesiorako Departamentuak, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiaren bidez, 127,5 milioi euro ordaindu dizkie gaur toki-erakundeei, eguneroko funtzionamendua eta herritarrei eskaintzen dizkieten zerbitzuak finantzatzeko. Toki Ogasunek Nafarroako Zergetan Parte Hartzeko Funtsaren bigarren ordainketa da. Otsailean beste 112 milioi eman zizkien toki-erakundeei.

Ordaindutako 127,5 milioi euroetatik 101,5 milioi udalerri eta kontzejuei ordaindu zaizkie transferentzia arrunten bidez, ohiko gastuei aurre egin ahal izateko. Gogoratu behar da Funtsaren bigarren ordainketa honekin erregularizatu egiten direla toki-erakunde bakoitzari urtero dagozkion azken zenbatekoak.

Gainerakoetatik, 13,1 milioi euro Iruñeko Udalari sartu zaizkio bigarren ordainketa gisa, "Hiriburutza Gutun" gisa. Horrela, 2021ean, Nafarroako hiriburuak 26,1 milioi euro jaso ditu.

Halaber, tokiko erakundeek 6,5 milioi euro jaso dituzte Montepíos finantzatzeko, sistema horri atxikitako langileak dituzten Nafarroako udalek Montepioren defizita arintzeko; eta 6 milioi euro, hautetsientzako ordainsarietan.

Halaber, 219.000 euro ordaindu zaizkio Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioari, eta, laguntza gisa, guztira, 436.000 euro eman zaizkio 2021ean.

256 milioi euroko funtsa

Toki Ogasunek 2021erako Nafarroako Zergetan Parte Hartzeko Funtsa 256 milioi eurokoa da, iaz baino ia 20 milioi euro gehiago. Nafarroako 272 udalerriren eta 346 kontzejuren artean banatzen da, haien funtzionamendua eta oinarrizko zerbitzuak finantzatu ahal izateko.

256 milioi euro horietatik, 200,2 milioi udalei ematen zaizkie, ohiko gastuei aurre egiteko. Gainera, Nafarroako udalek Montepíoren defizita arintzeko 6,5 milioi euroko ekarpena jasoko dute, hau da, % 1,6 gehiago.

Udaletako hautetsien ordainsariari dagokionez, Nafarroako udal guztiek jasoko duten urteko ekarpen finkoa ezarri zuen iaztik, osatzen dituzten hautetsien kopuruaren arabera. Ekitaldi honetan, guztira, 6 milioi euro jasoko dituzte, 2020an baino % 1,96 gehiago.

Iruñeko Udalari "Hiriburutza Gutun" gisa dagokion zuzkidura aurten 26,1 milioi euro ordainduta itxiko da, eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioari 436.000 euro emango zaizkio urtero.

Banaketa-modua zehazten duen egungo arauak berme-sistema bat ezartzen du urte honetarako. Horrela, udalerri eta kontzeju guztiek aurreko urtean jasotako zenbatekoa jasoko dute, ehuneko 0,3 puntutan eguneratuta. Formulak kopuru teoriko handiagoa esleitzen dienak, eta finkatzerik ez dagoenez, zati proportzionala ematen zaie, aurrekontu-muga osatu arte.

Era berean, konpentsazioa emanen zaie udalei, 2021ean milioi bat eurotik beherako negozio-zifra duten enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren (EJZ) salbuespenaren ondorioz diru-bilketa galtzeagatik. Konpentsazio horretarako, Toki Ogasunek Nafarroako Zergetan Parte Hartzeko Funtsaren barruan 16,1 milioi euroko linea berri bat gaitu zen,  eta laster ordainduko da.