Osasun Departamentuak kalte neurologikoak dituzten 18 urtetik beherakoentzako tratamenduak diruz lagunduko ditu

Laguntzak fisioterapiarako, terapia okupazionalerako, irensketaren errehabilitaziorako eta autonomia pertsonalerako laguntza-produktuetarako erabili beharko dira
2021ko apirilaren 29a

Osasun Departamentuak laguntzak deitu ditu kalte neurologikoak dituzten 18 urtetik beherako adingabeentzako tratamendu osagarrietarako, hala nola fisioterapiarako, terapia okupazionalerako, irensketaren errehabilitaziorako eta autonomia pertsonalerako laguntza-produktuetarako.

Eskabideen aurkezpena 2021eko ekainaren 1ean hasi eta ekainaren 30ean amaituko da, eta, ahal dela, Nafarroako Gobernuko Zerbitzuen Katalogoko fitxaren izapidetzea botoiaren bidez egingo da.

50.000 euroko diru-laguntza, guztira, 2020ko uztailetik 2021eko ekainera bitartean tratamenduak egiteko baimena duten zentroetan eta horretarako titulu egokia duten profesionalek egindako gastua osorik edo zati batean finantzatzeko da.

Laguntzetarako gehieneko tarifak 40 euro izanen dira fisioterapiako, terapia okupazionaleko edo irensketa errehabilitazioko banakako ordu bakoitzeko, eta 16 euro taldeko ordu bakoitzeko. Hilean gehienez ere 8 orduko diru-laguntza emanen da, banakako nahiz taldeko terapiarako.

Laguntza-produktuetan, pertsona bakoitzeko diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa aurrekontu-lerro osoaren %10 izango da, eta pertsona bakoitzak esku-hartzeko modalitate bati edo batzuei dagozkien gastuak aurkeztu ahal izango ditu. Eskatutako zenbatekoaren batura aurrekontuetan dagoen dirua baino handiagoa bada, eskatzaile guztien artean hainbanatuko da, bakoitzak egindako gastuaren ehuneko bera jaso dezan.

Betebeharrak

Laguntzen onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 18 urte baino gutxiago izatea esku-hartze diagnostiko edo terapeutikoa jasotzen dutenean edo laguntza-produktuak erosten dituztenean; hartutako kalte zerebralaren diagnostikoa edo antzeko patologia neurologikoa izatea, profesional neuropediatra batek egina (antzeko patologia neurologikoaren kasuan, hartutako lesio medularraren diagnostiko-kodean berariaz jaso beharko da hartutako lesio medularraren edo kalte neuridibular estrukturalaren tratamendu objektiboa), Nafarroan modu egonkorrean bizi beharko da; eta tratamendua edo tratamenduak behar bezala egiaztatutako eta onuradunaren arretan inplikatutako profesional batek adierazi beharko ditu.

Deialdi honetan ezarritako diru-laguntza eskatu ahal izango dute onuradunaren aitak, amak, tutoreak edo legezko ordezkariak, onuraduna adingabea delako. Eskabidea onuradunaren izenean egin behar da beti, eta eskabidea aurkezten duena ordezkari gisa agertuko da.