45 toki-erakundek 5,2 milioi jasoko dituzte Nafarroako Gobernuaren partetik, enplegu sozial babestuko proiektuak diruz laguntzeko

Diru honek gizarte-bazterketako egoeran dauden 700 pertsona inguru kontratatzeko aukera emango du
2020ko abuztuaren 6a

Eskubide Sozialetako Departamentuak, guztira, gizarte-zerbitzuen titular diren Nafarroako 45 udal eta mankomunitateri 5.255.593 euroko diru-laguntzak ematea ebatzi eta jakinarazi die, 2020an gizarte-enplegu babestuko proiektuak garatzeko.

Funts horiek Europako Gizarte Funtsak kofinantzatuko ditu 2014-2020 Programa Operatiboaren bidez, eta toki-erakundeek erabiliko dituzte gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonak kontratatzeko, batez ere errenta bermatua jasotzen dutenak eta lanpostu normalizatuak eskuratzeko eta mantentzeko zailtasunak dituztenak. 2019an, deialdi horrek 692 pertsona kontratatzeko aukera eman zuen, horietatik %64 emakumeak eta %36 gizonak.

Iruñeko Udalak eta bere eskualdeko udalerri eta mankomunitateek emandako funtsen % 50 baino gehiago eskuratuko dute: 2.834.166 euro. Nafarroako hiriburuak 1,5 milioi euro baino gehiago lortu ditu bere proiektuetarako; ondoren, Eguesibarko Udalak 211.000 euro jasoko ditu. Beste erakunde batzuek, hala nola Barañain, Burlata, Noaingo Mankomunitateak, Atarrabia edo Zizur Nagusiak 100.000 euro baino gehiago jasoko dituzte.

Prozedurak Nafarroako beste udal garrantzitsu batzuei ere ematen dizkie diru-laguntzak, hala nola Tuterari (357.000 euro), Lizarrari (152.000 euro), Tafallari (128.000 euro) eta Zangozari (88.000 euro).

Diru gutxien jasotzen duten erakundeak hauek dira: Auñamendiko Mankomunitatea (Aurizberri eskualdea eta Auritz eta Erro) (11.000 euro) eta Aiegiko Udala (15.000 euro).

Toki-erakundeen eta lortutako diru-laguntzen zerrenda osoa esteka honetan kontsulta daiteke.

Kontratazioen %80 Errenta Bermatua jasotzen duten pertsonen artean burutuko dira, eta gutxienez %50 emakume langabeen artean, horiek baitira langabezia-tasa handienak dituztenak.

Diruz lagundutako proiektuek gutxienez sei hilabeteko iraupena izan behar dute, eta kontratatu beharreko pertsonak data desberdinetan sartu ahal izango dira lanean, laneratzeko eta gizarteratzeko beren ibilbidera egokitzeko. Programa honen bidez, gizarte-laguntza eskaintzen zaie eta gizarte- eta lan-trebetasunak eta lanbide-trebetasunak ikasten laguntzen zaie, eta, aldi berean, interes kolektiboko jarduera bat gauzatu dezakete.

Deialdiaren berritasunak

Lehen aldiz, laguntzak ematean, pertsonak programatik igaro ondoren lan kontratua lortzeko konpromisoa hartu izana ere baloratu da, hau da, programan parte hartzen duten pertsonek hurrengo seihilekoan zehar lan-kontraturen bat lortzea.

Aurreko urteekin alderatuta, berritasun bat da 2020ko deialdiak ez dituela finantzatzen parte-hartzaileen jarraipena eta gizarte-laguntza garatzen duten laguntza-teknikariak; izan ere, horiek Nafarroako gizarte-zerbitzuen finantzaketa-sistema berrian sartzen baitira. Sistema hori duela gutxi onartu du Nafarroako Parlamentuak, eta langile-hornidura eta egonkortasun handiagoa suposatzen du.

Aurtengo laguntzak ematean garrantzi handia izan du toki-erakundeek programa kofinantzatzeko konpromisoak.

Dirua eskatu duten erakunde bakoitzari emandako funtsak zehazteko, hainbat balorazio-irizpide hartu dira kontuan: udalerriko pobrezia larriaren tasa, langabeen ehunekoa, errenta bermatua jasotzen duten pertsonen kopurua, udalerrien tamaina edo ondoren kontratatzeko omen duten konpromisoa. Halaber, puntuazio gehigarria izan dute beren sakabanatze geografikoagatik jardun berezikotzat jotzen diren eremuek, Nafarroako lurralde-desberdintasunak zuzentzeko helburuarekin.

Era berean, laguntzak jaso zituzten erakunde eta udalerrietan iazko proiektua teknikoki eta ekonomikoki gauzatu izana baloratu da, bai eta emakumeen, Osasun Mentala bideratuko pertsonen edo errenta bermatua jasotzen duten pertsonen (bereziki, programa honetan bi urte baino gehiago daramatzatenak) kontratazioari dagokionez ezarritako konpromisoen betetze-maila ere. Prestakuntza-ekintzen kopurua eta mota ere kontuan hartu dira.

Kontuan hartu diren beste alderdi batzuk hauek izan dira: proiektuaren kalitate teknikoa, hau da, helburuen, jardueren, espero diren emaitzen, ebaluazio-tresnen eta abarren arteko koherentzia; prestakuntza-proposamenaren azterketa edo Gizarteratzeko eta Laneratzeko Taldearekin (EISOL) eta zerikusia duten beste eragile batzuekin koordinatzeko proposamena.