Gobernuak paisaiaren kartografia argitaratu du Nafarroako Datu Espazialen Azpiegituraren atarian

Eskuragarri daude paisaiari buruzko hainbat informazio geruza, paisaia mota eta Nafarroako paisaia-eremu eta azpieremuekin
2023ko ekainaren 7a

Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak, Tracasa enpresa publikoarekin elkarlanean, Nafarroako Datu Espazialen Azpiegituraren atarian (IDENA) paisaiaren inguruko hainbat geruza argitaratu ditu, eskualde-mailan egindako gizarte-ikuspegiko prozesuen eta lurralde-plangiltzan eta paisairen diziplinak espezializatutako taldeek egindako lan teknikoaren ondorioz. 

Ezagutza horrek alderdi fisikoa bateratzen du, baina baita biztanleriak bizi duen lurraldeari buruz duen pertzepzioa ere. Paisaiaren Europako Hitzarmenak komunitateko paisaiak babestu, kudeatu eta antolatzeko helburuari jarraituz.

Geruza horiek IDENAren atarian txertatuta, urrats garrantzitsua eman da Nafarroako paisaiaren ezagutza zabaltzeko, lurraldearen kudeaketa adimendunean eta izaera eta eskala desberdineko plan, programa eta proiektuen ebaluazioan erabiltzeko aukera emanez.

Sartutako informazio-geruzak ezaugarritzea

Paisaia motak Nafarroako egitura geomorfologikoaren eremu nagusietatik identifikatutako eremuak dira. Nomenklaturan alderdi litologikoak, fisiografikoak eta/edo bioklimatikoak sartzen dira, eta, oro har, paisaiaren identitatean gainerakoen aldean gehien eragiten dutenak.

Paisaia-unitateek kokapen geografiko zehatza eta espezifikoa osatzen dute, eta paisaia-ezaugarri bereizgarriak dituzte. Mugen definizioa denboran iraun dezaketen lurraldearen ezaugarrietan oinarritzen da batez ere, eta, horrela, hurrengo urteetako kartografiaren baliozkotasuna lortzen saiatzen da. Propietate horiei esker, unitateek lurralde-kudeaketarako bokazio argia dute.

Paisaia-unitateak paisaia-eremu eta -azpieremuetan biltzen dira. Lehenengoak berezko paisaia-ezaugarriak dituzten lurraldeak dira, eta antzeko baldintza biogeografikoak izateaz gain, kultura- eta nortasun-harreman estuak dituzte, oro har, haien arteko ikus-lotura sendoarekin batera. Azkenik, eta Nafarroaren aberastasuna eta heterogeneotasuna kontuan hartuta, paisaia-eremu batzuetan zehaztu diren irizpideekiko ñabardura bereizgarriak dituzten lurraldeak identifikatu dira, eta, beraz, paisaia-azpieremuak identifikatu dira.

Azkenik, arreta berezia eskatzen duten paisaia-enklabeak ere sartu dira, haien babesa, antolamendua eta kudeaketa ahalik eta modu egokienean kudeatze aldera.