Nafarroak Foru Erkidegoan bizikleta trafikorako ezarritako 700 kilometroko bideak bildu ditu lehen aldiz erreminta batean

Ciriza eta Cigudosa kontseilariek bizikleta bidezko mugikortasuna bultzatzea eta bizikleta azpiegituren diseinua eta mantenimendua erraztea helburu duen tresna hau ezagutu dute
2022ko martxoaren 31a
Bernardo Ciriza, Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Juan Cruz Cigudosa, 
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilaria, 
Berta Miranda Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko zuzendari nagusiak 
Txirrindularitzako Mugikortasunaren tresna ezagutu dute.
camera_alt Bernardo Ciriza, Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Juan Cruz Cigudosa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilaria, Berta Miranda Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko zuzendari nagusiak Txirrindularitzako Mugikortasunaren tresna ezagutu dute.   Deskargatu irudia collections Irudi galeria

Nafarroak, lehen aldiz, Erkidegoan bizikleta-trafikorako ezarritako 700 kilometro inguru bide bildu ditu erreminta batean. Foru Gobernuak tresna berritzaile bat argitaratu du ostegun honetan, bidegorriak, ibilbideak eta ibilbideak jasotzen dituena, baita bizikleten aparkalekuak eta seinaleak ere, besteak beste.

Bernardo Ciriza Lurralde Kohesioko kontseilariak eta Juan Cruz Cigudosak, hau da, Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak, Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko zuzenari nagusia den Berta Mirandarekin batera topaketa bat ospatu dute Bizikleten Mugikortasun Geografia Informazio Sistema (GIS) berriaren funtzionaltasunak ezagutzeko; helburu nagusiak dira bizikleten mugikortasuna sustatzea eta azpiegitura ziklagarrien mantenua sustatzea. 

Bizikleten Mugikortasuneko GIS nagusiki dagokie azpiegituren eta zerbitzuen planifikatzaileei eta kudeatzaileei eta halaber bizikleten erabiltzaileentzat oso erabilgarria izan daiteke. Eskura dago bistaratu eta deskargatzeko IDENA eta Gobernu Irekia bidez.

Azken bi urteotan jorratu den proiektua, Lurralde Kohesioko Departamentuaren Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Zuzendaritza Nagusiak zuzendu du, eta Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuari atxikitako Tracasa Instrumental enpresa publikoak eginiko eremuko exekuzio eta jarduera izan ditu osagarri. 

Datuen argitalpena proiektu honen fase berri bati dagokio; jarraian aurreikusi du web berezia Nafarroako Foru Komunitatean bizikleten mugikortasuna oinarritzat duen informazioarekin eta nabigatzaile bat erantsiko da erabiltzaileek bizikletaz egiteko lekualdatzeak planifikatzeko erabili dezaten. Asmoa garraio jasangarri, seguru eta osasuntsu bat sustatzea da, bizikleta hautazko garraio erabilgarria bihurtze aldera, betiere egingarria denean, ibilgailu partikularra erabili ordez. 

Bizikleten trafikorako ezarritako bide motak

Bizikleten Mugikortasuneko GIS hau elaboratzeko prestatu den inbentarioak hiriko eta hiri arteko bizikleten trafikorako ezarritako bideen 695 kilometro baino gehiago kontabilizatzea ahalbidetu du. Gehienbat Iruñerrian eta Tuteran biltzen dira eta gainera bide berdeak edo Eurovelo 1 sarea bezalako ibilbideak barne hartzen dituzte. Halaber aurreikusita dago etorkizunean Eurovelo 3 sarea barne hartzea. GIS mugikortasun jasangarrira bideratuta dago, beraz, bere analisian bizikletako kirol ibilbideak, esaterako BTT bideak, kanporatu egin dira.

Bide tipologien arabera, azterketak bizikleten bidetarako 131 kilometro kontatu ditu, esklusiboki bizikletetarako sortuak; 170 km bizikletetarako seinaleztatutako bizikleta-espaloi eta bidexkak dira; 65 km. ziklo-kale edo egoitza-kaletan daude; 27 km. proiektuan edo eraikitzen dauden azpiegituretan; edota 13 km. bizikleten sare inter konektatuan barne hartutako tartetan zeinetan bizikletatik jaitsi behar den. GISek halaber barne hartzen ditu baso-pisten 165 km. eta bizikleten bidea eratzen duten edo beste azpiegitura batzuen artean hala nola aztertutako beste hainbat tarteren artean konexio bezala balio duten errepidetako 121 km.

Erreminta berriaren elaborazioa

Proiektua azpiegitura ziklagarriak biltzeko eta bizikletaz mugitzea sustatzeko eskura dagoen informazioa hobetzeko beharretik sortzen da. Hori dela eta, Nafarroako Gobernuak 2020an erabaki zuen zehaztasun handiko datu-base geografiko eguneratu bat elaboratzea, islatzeko, lehenik eta behin, bizikleten azpiegituren inbentario bat, linealak eta aldizkakoak hala nola harekin lotutako zerbitzuak dakartzana.

Aldi berean, bizikleten mugikortasuneko geodatu-base baten eraketak datuen modelo baten definizioa eskatzen zuen, eredu bihurtzekotan zen geografiaren errealitatea kontzeptualizatzeko eta horretarako beharrezkoa den informazioa sistematizatzeko oinarri bezala.

2020an zehar foru Komunitatean bizikletarako azpiegituren edota zerbitzuen gaineko informazio bilketa eta kudeaketa egoki bat egiteko eredu bat prestatu zen. Eredu horren barne hartzen dira erakunde geografikoak hala nola Nafarroa osorako Bizikleten Mugikortasuneko GISek jarraian garatzea ahalbidetu duten entitate geografiko, aldagai eta kategorien definizioa.

Horretarako kontuan hartu ziren eskura dauden datuen erregularizazioa eta datu ereduak (Zirkulazioko Araudi Orokorra, Iruñako Udaleko Mugikortasun Ordenantza, Iruñako Udaleko azpiegitura ziklagarrien datuen eredua, Iruñako Ziklagarritasun Plana, Open Street Map-en datuen eredua, etab.); aldi berean lan-bilera teknikoak ospatu ziren Iruñako Udaleko, Bartzelonako Mugikortasun Agintaritzako eta Gipuzkoako Mugikortasun Zerbitzuko eta Garraio Publikoko Zerbitzuaren eta Bizikletaren aldeko Hiri Sarearen arloko arduradunekin edota teknikariekin, helburua izanik entitate hauetako bakoitzaren esperientzia biltzea.

2021ean zehar Nafarroa osoari dagokion datu eta informazio bilketa egiteari ekin zitzaion, Iruñako eta Tuterako hiri-esparruetatik abiatuz eta gero Turismo Zuzendaritza Nagusiak ezarritako ibilbide ziklagarriak gehituz.

Argitalpena IDENAn eta Gobernu Irekian

Informazio hau guztia Bizikleten Mugikortasuneko GISen barne hartu ondoren, informazioa argitaratzeari ekin zaio, bistaratzeko eta deskargatzeko, Nafarroako Datu Espazialen (IDENA) azpiegitura dela medio. Eta Bizikleten Mugikortasuna ardatz modura duen informazioa datu gehigarri modura eransten da azpiegitura horretan, ezarritako estandar teknikoak betetzea zainduz.

Bestalde, teknikariei eta balizko garatzaileei sarbidea errazte aldera, datu-base bat prestatu da formatu ireki batean (geopackage), zein bateragarria izango den QG erako erreminta geografiko askeekin. Interesatuta dauden entitate publiko eta pribatuek informazioaren ustiapen bat egin ahal izango dute bere helburuak betetzeko. Formatu honen informazioa eskura jarriko da Nafarroako Gobiernu Irekia webguneko datu irekien atalean.