(Edukira Joan)

Logotipo navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Bilatzaile erabili!

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Google
  • Facebook

Ingurumena

Airearen kalitatea
6/2002 Foru Dekretua, urtarrilaren 14koa, atmosferara kutsatzaileak botatzeko gai diren jardueren ezarpenari eta funtzionamenduari aplikatu beharreko baldintzak ezartzen dituena
Arrantza
17/2005 Foru Legea, abenduaren 22koa, Nafarroako ehizari eta arrantzari buruzkoa
59/2014 Foru Dekretua, uztailaren 16koa, Nafarroako Salmonidoen Uretako Arrantza Antolatzeko Plan Zuzentzailea onesten duena
48/2007 Foru Dekretua, ekainaren 11koa; honen bidez Nafarroako ehizari eta arrantzari buruzko abenduaren 22ko 17/2005 Foru Legea garatu eta betearaziko duen Erregelamendua onetsi da
144/1996 Foru Dekretua, martxoaren 11koa, Nafarroan karramarro aloktonoak antolatzeko plana onesten duena
143/1996 Foru Dekretua, martxoaren 11koa, karramarro arrunta ugaltzeko plana onesten duena
142/1996 Foru Dekretua, martxoaren 11koa, karramarro arrunta Nafarroako Espezie Mehatxatuen Katalagoan sartzea erabakitzen duena, "galzorian" daudenen espezieen kategoriarekin
157/1995 Foru Dekretua, uztailaren 3koa, Nafarroako Salmonidoen Arrantza Antolatzeko Plan Gidaria behin-betikoz onesten duena
384/1993 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, salmonidoen Arrantzaren Nafarroako plangintzari buruzkoa
42/2015 Foru Agindua, otsailaren 10ekoa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, 2015. urtean Nafarroan izanen den arrantzarako berariazko araudia onesten duena, espezie exotiko inbaditzaileen populazioak ...
56/2013 Foru Agindua, otsailaren 15ekoa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, 2013. urtean Nafarroan izanen den arrantzarako berariazko araudia onesten duena, espezie exotiko inbaditzaileen populazioak ...
89/2012 Foru Agindua, otsailaren 27koa, Landa Garapen, Industria, Enplegu eta Ingurumeneko kontseilariak emana, 2012. urtean Nafarroan izanen den arrantzarako berariazko araudia finkatzen duena, espezie exotiko inbaditzaileen populazioak ...
296/1995 Foru Agindua, azaroaren 30ekoa, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, ehizatutako eta arrantzatutako espezietan zein diren Nafarroan merkaturatzen ahal direnak finkatzen duena
277/1991 Foru Agindua, apirilaren 17koa, Lurraldearen Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Kontseilariak emana, Nafarroako amuarrain ibaietako presa eta zurubien inguruan arrantza (kainaberaz, barradera eta presetatik berrogeitamar metro baino ...
Atmosferara isuritakoak
109/2014 Foru Agindua, apirilaren 8koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, eguratserako COren, O2ren, NOXren eta SO2ren emisioak zehazteko metodo espezifikoak ezartzen dituena
6/2002 Foru Dekretua, urtarrilaren 14koa, atmosferara kutsatzaileak botatzeko gai diren jardueren ezarpenari eta funtzionamenduari aplikatu beharreko baldintzak ezartzen dituena
Basoak
13/1990 Foru Legea, abenduaren 31koa, Nafarroako oihan ondarea babestu eta garatzeari buruzkoa
322/1997 Foru Dekretua, azaroaren 3koa, Nafarroako Mendi Babesleen Katalogoa sortzen duena
36/1994 Foru Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzoru ez-urbanizagarrian motoredun ibilgailuen iharduera antolatuak eta zirkulazio librea arautzen dituena
59/1992 Foru Dekretua, otsailaren 17koa, Nafarroako oihan ondarea babestu eta garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko xedez emandako Mendien Erregelamendua onesten duena
195/2014 Foru Agindua, ekainaren 24koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, sua lurzoru urbanizaezinean nola erabili arautzen duena, oihaneko suteak prebenitzeko
248/2013 FORU AGINDUA (Indargabetua)
491/2010 Foru Agindua, urriaren 29koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, larre naturalak tratatu eta oihan lanak egiteko sua erabiltzeko baimenak emateari buruzko araubide berezia ezartzen duena
231/2011 Foru Agindua, azaroaren 15ekoa, Landa Garapen, Industria, Enplegu eta Ingurumeneko kontseilariak emana, larre naturalak tratatu eta oihangintzako lanak egiteko sua erabiltzeko baimenak emateari buruzko araubide berezia erregulatzen duena ...
313/2010 Foru Agindua, ekainaren 23koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, sua landalurretan nola erabili arautzen duena eta Nafarroan baso-suteei aurrea hartzeko neurriak ezartzen dituena
501/2009 Foru Agindua, urriaren 20koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, baimenak emateko salbuespeneko araubidea ezartzen duena, sua larreetan eta oihaneko lanetan erabiltzeko
559/2008 Foru Agindua, urriaren 29koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, larreak hobetu eta oihan lanak egiteko suaren erabilerarako baimenak emateari buruzko araubide berezia ezartzen duena
264/2006 Ebazpena, urtarrilaren 25ekoa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, landare ugalketarako material identifikatua lortu eta merkaturatzeko Nafarroan hainbat hazi-hornitegirentzat baimena ematen duena, hazi-hornitegi horiek Oihanetako ...
Ehiza
17/2005 Foru Legea, abenduaren 22koa, Nafarroako ehizari eta arrantzari buruzkoa
48/2007 Foru Dekretua, ekainaren 11koa; honen bidez Nafarroako ehizari eta arrantzari buruzko abenduaren 22ko 17/2005 Foru Legea garatu eta betearaziko duen Erregelamendua onetsi da
219/2015 Foru Agindua, ekainaren 2koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, 2015-2016 kanpainarako ehiza debekualdiei buruzko xedapen orokorra onesten duena
176/2014 Foru Agindua, ekainaren 13koa, landa garapeneko, ingurumeneko eta toki administrazioko kontseilariak emana, 2014-2015 kanpainarako ehiza debekualdiei buruzko xedapen orokorra onesten duena
224/2013 Foru Agindua, ekainaren 27koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, 2013-2014 kanpainarako ehiza debekualdiei buruzko xedapen orokorra onesten duena
94/2012 Foru Agindua, irailaren 4koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Nafarroako ehizazain titulua nola eskuratu arautzen duena
224/2011 Foru Agindua, ekainaren 7koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, 2011-2012 kanpainarako ehiza debekualdiei buruzko xedapen orokorra onesten duena
352/2010 Foru Agindua, uztailaren 20koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, 2010-2011 kanpainarako ehiza debekualdiei buruzko xedapen orokorra onesten duena
370/2009 Foru Agindua, uztailaren 14koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ehiza-hegaztien erregistroa arautzen duena
198/2008 Foru Agindua, maiatzaren 5ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, basa faunako zenbait espezie izurri deklaratu eta haiek harrapatu eta hiltzeko neurriak arautzen dituena
567/2007 Foru Agindua, abenduaren 31koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, untxiak harrapatzeko baimena ematen duena untxi populazioak nekazaritzari egiten dion kalteagatik berehalako ekintza beharrezkoa den tokietan espezie ...
566/2007 Foru Agindua, abenduaren 31koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, basurdeak harrapatzeko baimena ematen duena basurde populazioak nekazaritzari egiten dion kalteagatik berehalako ekintza beharrezkoa den tokietan ...
6/2007 Foru Agindua, urtarrilaren 5ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana. Haren bidez untxiak harrapatzeko baimena ematen du untxi populazioak nekazaritzari egiten dion kalteagatik berehalako ekintza ...
5/2007 Foru Agindua, urtarrilaren 5ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana. Haren bidez basurdeak harrapatzeko baimena ematen du basurde populazioak nekazaritzari egiten dion kalteagatik berehalako ekintza ...
375/2004 Foru Agindua, apirilaren 2koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, ehizarako animaliek Nafarroako errepideetako istripuetan eragindako kalteak ordaintzeko prozedura arautzen duena
296/1995 Foru Agindua, azaroaren 30ekoa, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, ehizatutako eta arrantzatutako espezietan zein diren Nafarroan merkaturatzen ahal direnak finkatzen duena
144/1993 Foru Dekretua, maiatzaren 3koa, Ehizako Batzorde Aholkuemailea eratzen duena
Orden Foral de 20 de julio de 1988, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se establece para Navarra el baremo de valoración de especies cinegéticas
125/2012 Ebazpena, urtarrilaren 26koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako tokiko ehiza-barrutietan eta ehiza-barruti pribatuetan ehiza antolatzeko planak prestatzeko baldintza-agiria eta inprimaki teknikoa onesten dituena
Energia
10/2005 Foru Legea, azaroaren 9koa, argiteria gaueko ingurumena babestearren antolatzeari buruzkoa
Flora eta Fauna
Fauna
Flora
Hondakinak
1/1999 Foru Legea, martxoaren 2koa, Ingurugiroa kudeatzeko neurri administratiboei buruzkoa
13/1994 FORU LEGEA
23/2011 Foru Dekretua, martxoaren 28koa, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean eraikuntza eta eraispenetako hondakinen sorrera eta kudeaketa arautzen dituena
13/2006 Foru Dekretua, otsailaren 20koa, giza kontsumorako ez diren abere-azpiproduktuak arautzen dituena
295/1996 Foru Dekretua, uztailaren 29koa, hondakin berezien kopuru txikien bilketa kontrolatzeko araubide erraztua ezartzen duena
181/1994 Foru Dekretua, urriaren 3koa, irailaren 13ko 296/1993 Foru Dekretua osatzen duena. Foru Dekretu honek zehaztuko ditu hondakin sanitarioak kudeatzeko planen eredua eta gutxieneko edukia, hondakin sanitarioen garraiarien Erregistroak nola ...
312/1993 Foru Dekretua, urriaren 13koa, Hondakin Toxiko eta Arriskutsuen Sortzaile Txikien Erregistroa arautzen duena
296/1993 Foru Dekretua, irailaren 13koa, Foru Komunitateko Osasun Hondakinak kudeatzeko arauteria ezartzen duena
Ingurumen Integrazioa
10/2005 Foru Legea, azaroaren 9koa, argiteria gaueko ingurumena babestearren antolatzeari buruzkoa
4/2005 Foru Legea, ingurumena babesteko esku hartzeari buruzkoa
261/2007 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, abeltzaintzako zenbait ustiategi ekainaren 23ko 148/2003 Foru Dekretuan ezarritakora egokitzeko beste epe bat irekitzen duena. 148/2003 Foru Dekretu horren bidez abeltzaintzako instalazioek Nafarroako Foru...
199/2007 Foru Dekretua, irailaren 17koa, azaroaren 9ko 10/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesten duena. Aipatu legeak argiteria arautu zuen, gaueko ingurumena babestearren
93/2006 Foru Dekretua, abenduaren 28koa, Ingurumena Babesteko Esku-Hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesten duena
12/2006 Foru Dekretua, otsailaren 20koa, saneamendu kolektore publikoetara ur isurketak egin ditzaketen jardueren ezarpenerako eta funtzionamendurako baldintza teknikoak jartzen dituena
200/2004 Foru Dekretua, maiatzaren 10ekoa, ingurumeneko kontuak direla-eta parke eolikoak aldatzeko modua arautzen duena
148/2003 Foru Dekretua, ekainaren 23koa, abeltzaintzako instalazioek Nafarroako Foru Komunitatean ingurumenaren aldetik bete beharreko baldintza teknikoak ezartzen dituena
685/1996 Foru Dekretua, abenduaren 24koa, parke eoliko gehiagoren onespena bertan behera uzten duena
125/1996 Foru Dekretua, otsailaren 26koa, parke eolikoen ezarpena arautzen duena
227/1993 Foru Dekretua, uztailaren 19koa, hirigintzaren eta ingurugiroa babesteko iharduera sailkatuen kontrolaren alorreko arau-hausteak zehatzeko prozedura ezartzen duena
235/1991 Foru Dekretua, 1991.eko ekainaren 27koa, iharduera-lizentziak eskatzeko espediente batzuetan neurri zuzentzaileak baloratu eta ezartzeko ahalmenak Iruñeko Udalari eskuordetzen dizkiona
344/1990 Foru Dekretua, abenduaren 20koa, zentrale hidroelektriko txikien proiektuetan jaso beharreko ingurugiroari buruzko xehetasunak zehaztu eta, ingurugiroa babesteko beste neurri batzuekin batera, ukitutako ibai arroetan gorde beharreko ur ...
Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones
Decreto Foral 85/1987, de 14 de abril, por el que se prorroga el plazo de legalización de las instalaciones pecuarias existentes en núcleos de población rurales
Decreto Foral 188/1986, de 24 de julio, por el que se establecen las condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y ambientales para autorización de explotaciones pecuarias
448/2014 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, otsailaren 28ko 93/2006 Foru Dekretua garatzen duten arauak onesten dituena, administrazioa bizkortzeko eta prozedurak errazteko ...
117/2012 Foru Agindua, martxoaren 13koa, Landa Garapen, Industria, Enplegu eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Industrien Jarduerak Ingurumenaren aldetik Ikuskatzeko Programa eta 2012. urteko Ikuskapenen Programa...
128/2008 Foru Agindua, apirilaren 4koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Industrien Jarduerak Ingurumenaren aldetik Ikuskatzeko 2008ko Programa onesten duena
411/2007 Foru Agindua, irailaren 14koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, Iruñeko Udalaren esku uzten duena jarduera sailkatuei buruzko txostenak egitea
143/2007 Foru Agindua, irailaren 11koa, Osasun kontseilariak emana, Iruñeko Udalaren esku uzten duena Osasun Departamentuak jarduera sailkatuei buruz egin beharreko txostenak egitea
234/2005 Foru Agindua, otsailaren 28koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Nafarroako abeltegietan simaurra sortu, bildu eta kudeatzeko baldintzak ezartzen dituena
224/2005 Foru Agindua, otsailaren 28koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, haize-energia argindar bihurtzeko instalazioak autokontsumorako edo saiakuntzarako ezartzeko baimenerako proiektuekin batera aurkeztu...
21/2005 Foru Agindua, otsailaren 7koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana; haren bidez kudeaketarako legezko betekizunak eta nekazaritzarako zein ingurumenerako baldintza egokiak ezartzen dira, nekazaritzako politika ...
634/2004 Foru Agindua, ekainaren 21ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, ingurumeneko kontuak direla-eta parke eolikoak aldatzeko modua finkatzen duena
153/2004 Foru Agindua, otsailaren 18koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean ingurumenaren kalitatearen arloan arauzko kontrol jarduketak arautzen dituena
1731/2003 Foru Agindua, abenduaren 31koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, 148/2003 Foru Dekretuaren lehenbiziko xedapen iragankorrak aipatzen duen Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroa sortzen duena
Ingurumenaren gaineko eragina
64/2006 Foru Agindua, otsailaren 24koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, lurzoru urbanizaezinean eguzki-energia aprobetxatzeko instalazioak ezartzeko aintzat hartuko diren ingurumen eta hirigintza arloko ...
237/1999 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, lurzati berrantolamenduko prozesuetan ingurugiroaren gaineko eraginaren ebaluazioa arautzen duena
Isurketak
12/2006 Foru Dekretua, otsailaren 20koa, saneamendu kolektore publikoetara ur isurketak egin ditzaketen jardueren ezarpenerako eta funtzionamendurako baldintza teknikoak jartzen dituena
Ura
34/2013 Foru Legea, azaroaren 26koa, Nafarroako Hondakin Uren Saneamenduari buruzko abenduaren 29ko 10/1988 Foru Legea aldatzen duena
1/1999 FORU LEGEA
Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra
3313/2009 Ebazpena, abenduaren 23koa, Enpresako zuzendari nagusiak emana, Iruñerriko Mankomunitatearen ur horniduraren 2010eko tarifak onesten dituena
12/2006 Foru Dekretua, otsailaren 20koa, saneamendu kolektore publikoetara ur isurketak egin ditzaketen jardueren ezarpenerako eta funtzionamendurako baldintza teknikoak jartzen dituena
220/2002 Foru Dekretua, urriaren 21ekoa, uraren bitartez, nekazaritzako nitratoez kutsa daitezkeen eremuak izendatu eta dagokien jarduketa programa onesten duena
4/1997 Foru Dekretua, urtarrilaren 13koa, Nafarroako Hezeguneen Inbentarioa sortzen duena
181/1994 FORU DEKRETUA
501/2013 Foru Agindua, abenduaren 19koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, nekazaritzako nitratoez ura kutsatua izan dezaketen eremuak berrikusi eta 2014-2017 aldirako jarduketa programa onesten duena
518/2009 Foru Agindua, urriaren 30ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariarena, nekazaritzako jardueretako nitratoez kutsa daitezkeen uren eremuetarako jarduera programa onesten duena, 2010-2013 aldirako
188/2006 Foru Agindua, ekainaren 5ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, urriaren 21eko 220/2002 Foru Dekretuan nekazaritzako nitratoek ura kutsa dezaketen eremuak mantentzea onesten duena
82/1990 Foru Dekretua, apirilaren 5ekoa, Nafarroako hondakin-uren saneamenduari buruzko abenduaren 29ko 10/1988 Foru Legea garatzeko arautegia onesten duena
Zarata
Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones
Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa