(Edukira Joan)

Logotipo navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Bilatzaile erabili!

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Google
  • Facebook

Landa garapena

Abeltzaintza
Abere ekoizpena
Abere osasuna
Ardogintza eta Mahastizaintza
16/2005 Foru Legea, abenduaren 5ekoa, mahastizaintza eta ardogintza arautzeari buruzkoa
56/2006 Foru Dekretua, abuztuaren 16koa, Mahastizaintza eta ardogintza arautzeari buruzko abenduaren 5eko 16/2005 Foru Legea garatzen duena
34/1997 Foru Dekretua, otsailaren 10ekoa, Nafarroan hasten diren ardo eta mahastigintzako beste produktu batzuen komunitatebarneko garraioan eraman beharreko agiriei buruzko arauak ematen dituena, bai eta ardoaren eta mahastigintzako beste ...
235/2015 Foru Agindua, ekainaren 16koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean nekazari gazteei Eskualdeko Erreserbako landaketa eskubideak emateko prozedura ezartzen duena, ...
76/2010 Foru Agindua, otsailaren 19koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, mahastietan nekazaritza eta ingurumen neurriak aplikatzeko laguntzak eman, kudeatu eta kontrolatzeko araubide orokorra arautzen duten arauak ezartzen ...
339/2009 Foru Agindua, ekainaren 19koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, mahats mota zurietako mahastiak landatzea baimentzeko prozedura ezartzen duena, Nafarroako Foru Komunitatean landatu ere, Errioxa Jatorrizko Deitura ...
484/2008 Foru Agindua, irailaren 18koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean mahats barietateen sailkapena ezartzen duena
376/2008 Foru Agindua, uztailaren 15ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, "Nafarroa" Jatorrizko Deituraren eta haren Kontseilu Arau-emailearen Erregelamendua onesten duena
37/2008 Foru Agindua, otsailaren 1ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Mahatsondoak Landatzeko Eskubideen Erreserbarako mahatsondoen gaineko eskubideak eskuratzeko prozedura ezartzen duena
Foru Agindua, 2003ko urtarrilaren 20koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, ureztalurretan mahats landaketa edo birlandaketa berriak debekatzen dituena
Foru Agindua, 2003ko urtarrilaren 7koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, mahasti landaketen eta mahastia birlandatzeko eskubidea duten lurzatien erregistroak sortu zituen apirilaren 30eko 82/1985 Foru Dekretua garatzen ...
Foru Agindua, 2002ko urriaren 21ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, nekazaritzako laguntza publikoak jaso ahal izatea legez kanpoko mahastiak erauzi beharraren baldintzapean paratzen duena
Foru Agindua, 2002ko martxoaren 8koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Mahastiak Landatzeko Nafarroako Foru Komunitateko Eskubideen Erreserba eratzen duena
Foru Agindua, 2002ko otsailaren 12koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, mahastiak legeztatzekoa.
Foru Agindua, 2000ko azaroaren 27koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko planetarako laguntzen aurrerakinak arautzen dituena
Foru Agindua, 2000ko irailaren 15ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, mahastigintza eta ardogintzaren merkatuaren antolamendu komunaren arabera Nafarroako mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko araubidea ...
Foru Agindua, 2000ko azaroaren 13koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana. Honen bidez finkatzen da mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko laguntzak eman eta kudeatzeko FEOGAren bermearen atalak erabiliko duen prozedura
Foru Agindua, 1998ko urtarrilaren 26koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nafarroan hasten diren mahastizaintza eta ardogintzako produktuen komunitate barneko garraioan eraman beharreko agiriei buruzko arauak ematen ...
Foru Agindua, 1991.eko otsailaren 18koa, Nekazaritza, Abelazkuntza eta Mendi Kontseilariak emana, "Nafarroa" Jatorrizko Izendapenaren bidez babesteko gai diren ardoak kalifikatzera ez aurkezteko, eta ekoizleak ardo kalifikatuak deskalifikatu ...
23/2007 Ebazpena, urriaren 16koa, Nafarroako Mahastizaintza eta Enologia Zentroko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Ardoak Dastatzeko Panela eratzeko arauak ematen dituena
BNPren zuzeneko laguntzak
90/2015 Foru Agindua, martxoaren 10ekoa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Nekazaritzako Lurzatien Informazio Geografikorako Sistemaren (NELIGS) erregulazioa eta bera Nafarroan kudeatzeko arauak ezartzen dit
41/2011 Foru Agindua, otsailaren 1ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nekazaritzako Lurzatien Informazio Geografikorako Sistemaren (NELIGS) erregulazioa eta bera Nafarroan kudeatzeko arauak ezartzen dituena
262/2010 Foru Agindua, maiatzaren 26koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, kudeaketako legezko betekizunak eta nekazaritzako zein ingurumeneko baldintza egokiak ezartzen dituena, nekazaritzako politika bateratuaren esparruan ...
299/2008 Foru Agindua, ekainaren 12koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, kudeaketako legezko betekizunak eta nekazaritzako zein ingurumeneko baldintza egokiak ezartzen dituena, nekazaritzako politika bateratuaren esparruan ...
98/2005 Foru Agindua, ekainaren 8koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean nekazarien behin-behineko datuak eta identifikazioa eguneratzeko prozedura arautzen duena, Europar Batasuneko ...
88/2005 Foru Agindua, maiatzaren 30ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana. Honen bidez, salbuespenezko neurriak hartzen dira, lehorte egoeraren ondorioz, lehorreko belarki-laboreek bete behar dituzten baldintzetan
Herri ondasunak
6/1990 Foru Legea, Nafarroako Administrazio Lokalari buruzkoa
280/1990 Foru Dekretua, urriaren 18koa, nafarroako entitate lokalen ondasun arautegia onesten duena
Nekazaritza
Landare ekoizpena
Landare osasuna
Nekazaritza arloko eskumenak
13/1982 Lege Organikoa, abuztuaren 10ekoa, Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzkoa
63/2015 Foru Agindua, otsailaren 20koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, nekazaritzako politika bateratuaren arloko zuzeneko laguntzen, landa garapeneko laguntzen eta mahastizaintza sektorearen laguntzen...
144/2008 Foru Agindua, apirilaren 11koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, nekazaritzako politika bateratuaren arloko zuzeneko laguntzen eta landa garapeneko laguntzen baldintzazkotasunaren esparruan eskumena duten kontrol ...
Nekazaritzako azpiegiturak
Nekazaritzako azpiegituren erreforma
Ureztalurrak eta Nafarroako Ubidea
Nekazaritzako elikgaien arloko jarduera
Adierazpen geografikoak eta jatorri deiturak
Nekazaritzako elikagai industriak
Nekazaritzako elikagaien artisautza
Nekazaritzako Foru Administrazioaren antolaketa
107/1996 Foru Dekretua, otsailaren 12koa, Nafarroako Oihangintzako Kontseilu Aholku-emailea sortzen duena
97/1996 Foru Dekretua, urtarrilaren 29koa, Nafarroako Mahastizaintza eta Ardogintzaren Kontseilua sortu eta haren osaketa eta funtzimendua arautzen dituena
Decreto Foral 213/1984, de 3 de octubre, por el que se crea el Consejo Agrario de la Comunidad Foral de Navarra
Foru Agindua, 1999ko urriaren 18koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nafarroako Nekazaritza Ganbarako Estatutuak berretsi eta argitaratzen dituena
Foru Agindua, 1998ko martxoaren 2koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nafarroako nekazaritza-eskualdeen banaketa aditzera ematen duena
Foru Agindua, 1997ko uztailaren 21ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nekazaritzako Ikerketarako Batzordea sortzen duena
Orden Foral de 2 de mayo de 1988, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se crea la Red de Información Contable Agraria de Navarra
Decreto Foral 54/1985, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Agrario de la Comunidad Foral de Navarra
Nekazaritzaren antolaketa eta modernizazioa
150/2002 Legegintzako Foru Dekretua, uztailaren 2koa. Onesten du Nafarroako Nekazaritza Ustiategien Erregistroari buruzko Foru Legearen testu bategina
112/1997 Foru Dekretua, apirilaren 21ekoa, Nafarroako Kooperatiben Erregistroaren antolamendu eta funtzimenduaren araubidea onesten duena
Decreto Foral 280/1989, de 20 de diciembre, por el que se crea, organiza y regula el Registro Especial de Arrendamientos Rústicos de Navarra
Decreto Foral 71/1986, de 28 de febrero, por el que se crea el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Navarra
111/2015 Foru Agindua, martxoaren 20koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Nekazaritzako Ekoizpenaren Erregistro Orokorraren eta Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroaren arteko koordinazioa ...
34/2014 Foru Agindua, otsailaren 11koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana. Honen bidez Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatutako nekazaritza ustiategiak kalifikatzeko irizpideak ...
222/2014 Foru Agindua, uztailaren 4koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, ustiategiei aholkularitza emateko sistema, aholkularitza entitateen onarpena eta haien erregistroa arautzen dituena
350/2006 Foru Agindua, azaroaren 14koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, nekazaritzako ustiategiei aholku emateko zerbitzua arautzen duena
Foru Agindua, 2003ko apirilaren 28koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Abeltegien Atala sortzen duena Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroaren barrenean
Nekazaritzaren finantzaketa
Landa garapenerako laguntzak
Nekazaritzaren finantzaketari buruzko arau orokorrak
Prozedura orokorrak
7/2001 Foru Legea, martxoaren 27koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Tasa eta Prezio Publikoei buruzkoa
369/1997 Foru Dekretua, abenduaren 9koa, nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta nekazaritzako elikagaien arloetan zehapenak ezartzeko administrazio prozedura onesten duena
110/2015 Foru Agindua, martxoaren 20koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, ordainketa zuzenak, landa garapenerako urteko zenbait prima edo mahastizaintzaren sektorearen aldeko zenbait programarengatik ...
58/2014 Foru Agindua, martxoaren 7koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, kudeaketako legezko betekizunak eta nekazaritzako zein ingurumeneko baldintza egokiak ezartzen dituena, nekazaritzako politika ...
137/2012 Foru Agindua, martxoaren 20koa, Landa Garapen, Industria, Enplegu eta Ingurumeneko kontseilariak emana, kudeaketako legezko betekizunak eta nekazaritzako zein ingurumeneko baldintza egokiak ezartzen dituena, nekazaritzako politika ...
30/2007 Foru Agindua, otsailaren 8koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, FEADERek kofinantzatzen dituen nekazaritza aldeen garapenerako laguntzak kudeatzeko prozedura ezartzen duena
29/2007 Foru Agindua, otsailaren 8koa, Nekazaritza Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, FEAGAk finantzatzen dituen laguntzak kudeatzeko prozedura ezartzen duena
Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa