(Edukira Joan)

Logotipo navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Bilatzaile erabili!

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Google
  • Facebook

Toki Administrazioa

34/2013 Foru Legea, azaroaren 26koa, Nafarroako hondakin uren saneamenduari buruzko abenduaren 29ko 10/1988 Foru Legea aldatzen duena
4/2011 Foru Legea, martxoaren 17koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen VII. titulua aldatzen duena
13/2010 Foru Legea, ekainaren 17koa, 2009-2012 eperako Toki Inbertsioen Planaren Ohiz kanpoko Planari buruzkoa
7/2010 Foru Legea, apirilaren 6koa, barne merkatuko zerbitzuei buruzko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko xedez Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea aldatzen duena
16/2008 Foru Legea, urriaren 24koa, 2009-2012 Eperako Toki Inbertsioen Planari buruzkoa
12/2006 Foru Legea, azaroaren 21ekoa, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroari eta katastroei buruzkoa
3/2006 Foru Legea, martxoaren 17koa, 2006-2008 eperako toki azpiegituren plan bereziari buruzkoa
12/2004 Foru Legea, urriaren 29koa, 2005-2008 eperako toki azpiegituren planari buruzkoa
11/2004 Foru Legea, urriaren 29koa, Nafarroako toki araubidea gaurkotzekoa
27/2002 Foru Legea, urriaren 28koa, toki esparruko herri kontsultak arautzen dituena
16/1997 Foru Legea, abenduaren 2koa, "Iruñeko Hiriaren Hiriburutza Agiria" ezarri eta, horren ondorioz, Udalari finantzazio araubide arruntean osagarri berezi bat ematen diona
7/1996 Foru Legea, maiatzaren 28koa, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren edo Lizentzia Fiskalaren tarifak eta jarraibidea onesten dituena
2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa
12/1991 Foru Legea martxoaren 16koa, Nafarroako Kontzejuetako hauteskunde prozesua arautzeari buruzkoa
6/1990 Foru Legea, Nafarroako Administrazio Lokalari buruzkoa
Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra
Ley Foral 4/1985, de 25 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos de Navarra
5/2009 Foru Dekretua, urtarrilaren 19koa, 2009-2012 aldirako Toki Inbertsioen Planari buruzko urriaren 24ko 16/2008 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesten duena
100/2008 Foru Dekretua, irailaren 22koa, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroari eta Katastroei buruzko azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesten duena
128/2005 Foru Dekretua, urriaren 17koa, Nafarroako Foru Komunitatean deituko diren toki esparruko herri kontsultetan, oro har, balioko duten boto txartelen, bozketarako gutun-azalen, eraketa akten eta zenbaketa akten ereduak onesten dituena
17/2005 Foru Dekretua, urtarrilaren 24koa, 2004-2008 aldirako Toki Azpiegituren Planari buruzko urriaren 29ko 12/2004 Foru Legea garatzen duen Erregelamendua onesten duena
325/1998 Foru Dekretua, azaroaren 9koa, toki tributuen zerga onurak onestearen ondorioz Toki Erakundeek eskatu dituzten konpentsazio ekonomikoen eskabideak tramitatzeko burutu behar den prozedura onesten duena
273/1998 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, Nafarroako Toki Administraziorako Kontabilitate Bakuneko Jarraibidea onesten duena
272/1998 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, Nafarroako Toki Administraziorako Kontabilitatearen Instrukzio Orokorra onesten duena
271/1998 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuaren egiturari dagokionez garatzen duena
270/1998 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea garatu duena aurrekontuen eta herri gastuaren arloan
306/1996 Foru Dekretua, irailaren 2koa, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistro Fiskala eratzearen ondorioetarako koefizientearen balioa ezartzen duena, hori guztia orain arte aipatu Erregistro hori ezarri gabe duten udalerrien landa ...
614/1996 Foru Dekretua, azaroaren 11koa, Jarduera Ekonomikoen edo Lizentzia Fiskalaren gaineko Zerga kudeatzeko arauak ematen dituena
602/1995 Foru Dekretua, abenduaren 26koa, ibilgailu mota desberdinen kontzeptua eta trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren tarifak aplikatzeko arauak zehaztu dituena
132/1995 Foru Dekretua, ekainaren 5ekoa, kontzejuetako administrazio eta gobernu organoak eratzeko arauak ematen dituena
84/1995 Foru Dekretua, apirilaren 3koa, Toki Entitateek nafarroako zergetan duten partaidetza fondoaren kontura aurrerakinak ematea, eta banaketa kontuetan mugaeguna gainditutako zorren ordainketan luzapenak ematea arautzen duena
270/1991 Foru Dekretua, irailaren 12koa, euskarari buruzko foru legearen babesean, Foru Komunitateko administrazioaren organoek nafarroako gobernuak onetsitako izen ofizialak nola erabili arautzen duena
288/1990 Foru Dekretua, urriaren 25ekoa, Nafarroako Entitate Lokalen Eregistroa sortzen duena
280/1990 Foru Dekretua, urriaren 18koa, nafarroako entitate lokalen ondasun arautegia onesten duena
279/1990 Foru Dekretua, urriaren 18koa, nafarroako administrazio lokalari buruzko 6/1990 foru legea, nafarroako entitate lokalen egintza eta erabakien inpugnazioari dagokionean, garatzen duena
278/1990 Foru Dekretua, urriaren 18koa, lurralde mugapenerako batzordearen arautegia onesten duena
683/1996 Foru Dekretua, abenduaren 24koa, Nafarroako Toki Entitateen Ordenantza Fiskalen Erregistroa sortzen duena
277/1990 Foru Dekretua, urriaren 18koa, eraentza lokalerako foru batzordearen antolamendu eta funtzionamendurako arautegia onesten duena
 82/1990 Foru Dekretua, apirilaren 5ekoa, nafarroako hondakin-uren saneamenduari buruzko abenduaren 29ko 10/1988 foru legea garatzeko arautegia onesten duena
42/1990 Foru Dekretua, otsailaren 26koa, azpiegitura lokalaterako plan zuzendarien alorrean, Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuen eskumenak arautzen dituena
Decreto Foral 218/1985, de 13 de noviembre, por el que se regula el pago sustitutorio por el Gobierno de Navarra de las cantidades que indebidamente dejen de aportar los Ayuntamientos o Concejos, a las entidades locales asociativas de que formen part
Decreto Foral 130/1984, de 13 de junio, por el que se regula al pago sustitutorio por el Gobierno de Navarra de cantidades impagadas correspondientes a servicios agrupados de entidades locales
Decreto Foral 169/1988, de 1 de junio, por el que se regula el establecimiento de aportaciones financieras con cargo a las partidas presupuestarias consignadas en el Fondo de Participación de Ayuntamientos y Concejos en los Impuestos de Navarra, ...
Erabakia, Nafarroako Gobernuak 2011ko martxoaren 14an hartua, 2009-2012 eperako Toki Inbertsioen Planaren 1. zabaltzea onesten duena.
38/2015 Foru Agindua, otsailaren 9koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, Nafarroako kontzejuetako populazioaren zifrak, 2014ko urtarrilaren 1ari dagozkionak, ofizialtzat jotzen dituena
60/2014 Foru Agindua, otsailaren 10ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, Nafarroako kontzejuetako populazioaren zifrak, 2013ko urtarrilaren 1ari dagozkionak, ofizialtzat jotzen dituena
16/2011 Foru Agindua, otsailaren 10ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Nafarroako kontzejuek 2010eko urtarrilaren 1ean dituzten biztanle kopuruak ofizialak direla adierazten duena
26/2009 FORU AGINDUA (INDARGABETUA)
227/2003 Foru Agindua, ekainaren 10ekoa, Toki Administrazioko kontseilariak emana, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75.7 artikuluan aipatzen den Interesen Erregistro Berezia sortzen duena Nafarroako Foru ...
231/2002 Foru Agindua, ekainaren 19koa, Toki Administrazioko kontseilariak emana; onesten du Toki Administrazioaren Kontabilitate Espedienteetako Datuak trukatzeko sistema, IDECAL izenekoa, kontabilitate instrukzio sinplifikaturako
230/2002 Foru Agindua, ekainaren 19koa, Toki Administrazioko kontseilariak emana; onesten du Toki Administrazioaren Kontabilitate Espedienteetako Datuak trukatzeko sistema, IDECAL izenekoa, kontabilitate instrukzio orokorrerako
11/1996 Foru Agindua, otsailaren 19koa, Toki Administrazioko kontseilariak emana, toki entitateek Nafarroako zergetan parte hartzeko fondoan, kapital transferentzien zatian, asignaturik dauden partiden bizkar egin beharreko obra proiektuak ...
248/1991 Foru Agindua, ekainaren 24ekoa, Administrazio Lokaleko Kontseilariak Emana, Nafarroako Entitate Lokalen Erregistroa sortu zuen urriaren 25eko 288/1990 Foru Dekretua bete erazi eta garatzeko arauak ematen dituena
Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa