Indicadores

Sarrerako testua: 1

BPG 2018ko 4. hiruhilean

Hemen izenburua idazten da: 1

%0,4

Hemen azpititulua idazten da 1

NASTATen arabera

Hemen esteka idazten da: 1

https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/NotasPrensa/PIBavance.htm

Sarrerako testua: 2

Langabezia 2018ko 4. hiruhilean

Hemen izenburua idazten da: 2

%4,3

Hemen azpititulua idazten da 2

EPAren arabera

Hemen esteka idazten da: 2

https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/NotasPrensa/EncuestaPoblacionActivaNavarra.htm

Orden

2

Se abre en nueva ventana:

FALSE