(Edukira Joan)

Logotipo navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Bilatzaile erabili!

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Google
  • Facebook

Nire NAOrako sarrera

60. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 28a

  • 1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
    • 1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
      • 1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

667/2019 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, amaiera ematen diona Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaile (D maila) eta administrari (C maila) izateko lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko prozedurari.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak azaroaren 6an emandako 2744/2017 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaile (D maila) eta administrari (C maila) izateko lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onetsi zen. Deialdi hori 2017ko 216. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 9koan.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 31ko 251/2018 Ebazpenaren bidez, deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onetsi zen. Ebazpen hori 2018ko 33. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, otsailaren 15ekoan.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren martxoaren 21eko 647/2018 Ebazpenaren bidez, deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onetsi zen. Ebazpen hori 2018ko 71. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 13koan.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren abenduaren 17ko 2955/2018 Ebazpenaren bidez, hamar egun balioduneko epea ireki zen euskararen ezagutza egiaztatzeko ele biko lanpostuetarako, eta ondorio horretarako lanpostu hutsen zerrenda argitaratu zen.

Gero, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 10eko 55/2019 Ebazpenaren bidez, azkenik lekualdatze lehiaketan sartu ziren lanpostu hutsak zehaztu ziren.

Azkenik, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak urtarrilaren 31n emandako 294/2019 Ebazpenaren bidez, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 10eko 55/2019 Ebazpenaren I. eranskinean argitaratutako lanpostu hutsen kariaz sortutako gorabeherak ebatzi ziren, lanpostu hutsak aukeratzeko ekitaldirako deia egin zen, eta 10 egun balioduneko epea ireki zen lanpostuak aukeratzeko.

Deialdian ezarritakoari jarraikiz lanpostu hutsak aukeratzeko ekitaldia eginik, bidezkoa da orain lehiatzaileei lanpostuak adjudikatzea.

Horrenbestez, eta otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren bidez esleiturik ditudan eskudantziak erabiliz,

EBATZI DUT:

1. Amaiera ematea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaile (D maila) eta administrari (C maila) izateko lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko prozedurari. Lanpostuak adjudikatzen dira, I. eranskinean ezarritakoari jarraikiz.

2. Lehiatzaileei adieraztea ezen haien lanpostu eta destino berrien jabetza egintzat joko dela, beste tramiterik gabe, 2019ko apirilaren 1ean.

3. Indarreko araudian eta deialdiaren oinarrietan xedatutakoarekin bat, honako hau adieraztea:

a) Lanpostu hutsa nori adjudikatzen zaion, haren maila izanen du automatikoki, lanpostuaz jabetzen den egunetik aurrerako ondorioekin.

b) Sonia Osinaga Nuin, Diana Oscáriz Eraso, María Begoña Navaz Huarte, Alicia Antona Chasco eta Belén García Lipuzcoa lehiatzaileak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan edo haren erakunde autonomoetan borondatezko eszedentzian zeuden prozesuan parte hartu zutenean. Haiei esleitutako lanpostuaz jabetzea behin betikoa izanen da, eta jardunean hastea ekarriko du.

c) Burutza bat betetzen ari diren lehiatzaileen kasuan, lanpostuaz jabetzen badira, burutza utzi beharko dute, Nafarroako Administrazio Publikoetako lanpostuak betetzeko erregelamendua onesten duen azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretuaren xedapen gehigarri bakarrean eta deialdiaren 3.7 oinarrian ezarritakoarekin bat.

d) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan zerbitzu eginkizun egoeran dauden lehiatzaileak nahiz Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan edo Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan behin-behineko atxikipena dutenak adjudikatu zaien lanpostuaz jabetzen badira, zerbitzu eginkizunei edo behin-behineko atxikipenari bukaera emanen zaio.

e) Lanpostuaz jabetzeko egunean zerbitzu berezietako, prestakuntzarako zerbitzu berezietako, eszedentzia bereziko edo liberazio sindikaleko egoera administratiboan dauden lehiatzaileen jabetza egintzat joko da egun horretan berean, bestelako tramiterik gabe. Egoera horretan jarraituko dute, egoera horri amaiera eman nahi diotela adierazi ezean; horretarako, aldez aurretik jakinarazi beharko diote Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari.

f) Halaber, lanpostuaz jabetzeko egunean amatasun edo aitatasun lizentzia hartua duten edo aldi baterako ezintasun egoeran nahiz oporretan dauden lehiakideak lanpostuaz jabetu direla ulertuko da egun horretan berean. Hala ere, kasu horietan destinoko zentroko langileria unitatean aurreabisua eman beharko dute, bai eta egoera frogatu ere.

g) Enplegua banatzeko baimena duten langileek baimen hori mantentzen ahalko dute, atxikipen unitate berriaren antolamendu eta beharrekin bateragarria baldin bada.

h) Zuzendaritzako idazkari funtzioak dituzten lehiatzaileek, lanpostuaz jabetzen direnean, lan horiek egiteari utziko diote.

i) Koordinazioko operadore laguntzaile gisa ari diren funtzionarioak, lekualdatze lehiaketa honetan lanpostu bat adjudikatu bazaie, C mailako administrari izanen dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoan, eta adjudikatutako lanpostuaren berezko araubide juridikoa eta ordainsari-araubidea izanen dituzte.

j) Lanaldi partzialeko lan-kontratua dutenak, 2019ko apirilaren 1ean lanaldi osoko zerbitzuak egitera pasatzen badira, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario bihurtuko dira, lanpostuaz jabetzen diren egunetik beretik, baina lehendik zuten aurreikuspen sozialeko araubidean jarraituko dute, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren hamargarren xedapen gehigarriaren 1. puntuaren bigarren paragrafoan xedatutakoarekin bat.

k) Funtzionario edo estatutupeko langile izaera duten lehiatzaileek, lan-araubidea duen lanaldi partzialeko lanpostu bat betetzera pasatzen badira, behar den kontratua sinatuko dute 2019ko apirilaren 1ean, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Barne Igoeraren eta Aldi Baterako Kontratuen Atalean, eta lanpostuaz jabetzeak ekarriko du borondatezko eszedentzia egoerara pasatzea, funtzionario edo estatutupeko langile gisa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 26.1.a) artikuluan eta hamargarren xedapen gehigarriaren 2. apartatuan ezarritako baldintzetan.

4. Lekualdatze lehiaketaren ondorioz hutsik gelditu diren lanpostuak II. eranskinean jaso dira.

Lanpostu horiek guztiak administrari laguntzaileen lanpostu huts bihurtuko dira automatikoki, Nafarroako Foru Komunitateko eta haren erakunde autonomoetako plantilla organikoa onesten duen uztailaren 20ko 100/2005 Foru Dekretuaren 3. artikuluaren 3. apartatuan xedatutakoarekin bat.

5. Ebazpen hau igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko departamentuetako idazkaritza tekniko nagusiei, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuari, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari, eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren Gastuaren Kontrolaren eta Nominen Zerbitzuari eta Langileriaren Kudeaketako Zerbitzuari.

6. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea. Horrek jakinarazpenaren ondorio guztiak edukiko ditu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, eta gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da haren kontra, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoarekin bat.

Iruñean, 2019ko martxoaren 11n.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia, Amaia Goñi Lacabe.

I. ERANSKINA

Esleitutako lanpostuak

IZENA

LANPOSTUAREN ZK.

DEPARTAMENTUA

ESPARRUA (LEKUALDAKETARAKO)

HERRIA

ARAUBIDE JURIDIKOA

SEXU DELITUEN ZIURTAGIRIA

HIZKUNTZAK

GIDABAIMENA

ABAD OYARZUN, VIRGINIA

6237

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

BURLATA

FUNTZIONARIOA

ABRIL EZCURRA, SUSANA

62487

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ADOT BAZTAN, MARIA VICTORIA

10432

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

LEHENDAKARITZAKO ETA GOBERNU IREKIKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

AGUADO ESCRIBANO, LAURA

5830

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

AGUDO TENA, ANGEL

2586

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

INDUSTRIAREN, ENERGIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ALBISU CALLEJA, MAITE

2649

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

INDUSTRIAREN, ENERGIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ALECHA HERNANDEZ, JAVIER

70029

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ALEGRIA ARRASTIA, MARIA UNCIZU

1672

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ALFARO MARTINEZ, VIRGINIA

7221

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO FORU AUZITEGI EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ALFARO TANCO, MARIA EUGENIA

6164

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ALONSO BASAIL, EDURNE

1250

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

AMILIBIA SALGADO, JOSE

30832

NAFARROAKO ESKOLA KONTSEILUA

NAFARROAKO ESKOLA KONTSEILUA-HBN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

ANCIN GARCIA, MARIA DEL MAR

38040

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ANDRES GARCIA, RAQUEL

142

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

LEHENDAKARITZAKO ETA GOBERNU IREKIKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ANDRÉS SÁNCHEZ, M.ª JOSÉ

26

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

LEHENDAKARITZAKO ETA GOBERNU IREKIKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ANSA RECLUSA, M.ª TERESA

5420

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

HERRI LANEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ANSO CASTILLO, PILAR

71355

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ANTON SUAREZ, MONICA

10239

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

TUTERA

FUNTZIONARIOA

ANTONA CHASCO, ALICIA

5472

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

B

APESTEGUIA CIA, NURIA

34552

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ARANA MARQUINA, ANA MARIA

30027

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-NAVARRO VILLOSLADA BHI

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

ARANGOA LEGARRA, EDURNE

37582

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

ARANGUREN CIRIZA, JONE

1907

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

HERRI LAN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ARANGUREN PAZ, MIREN EDURNE

67569

OSASUN DEPARTAMENTUA

DONIBANEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ARANGUREN VALLES, ANGEL

63498

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ARAÑA IRIARTE, MIREN KARMELE

67934

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

ETXARRI ARANATZ

FUNTZIONARIOA

ARAUJO GALLEGO, JESÚS ÁNGEL

35220

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

MUTILOA-SAN PEDRO IP

MUTILOA

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

ARBELOA GARCIA, M.ª CONCEPCION

1668

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ARCONADA RODRÍGUEZ, BLANCA

4289

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

GIZARTERATZEKO ETA BABES SOZIALERAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ARDANAZ PENA, ANA JOSE

31027

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA–SAN JUAN DE LA CADENA IP

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

ARIAS ELIZARI, MARIA JESUS

32104

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-BUZTINTXURI IP

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

ARMENDARIZ ANDUEZA, Mª LOURDES

65

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ARMENDARIZ SEMBEROIZ, HELENA

61972

OSASUN DEPARTAMENTUA

HAUR ETA GAZTEEN OSASUN MENTALEKO OSASUN ZENTROA

SARRIGUREN

FUNTZIONARIOA

X

ARNAIZ VARONA, MARIA VICTORIA

3526

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

AROCENA CASTILLO, SILVIA

67019

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

AROZARENA RUBIO, IGNACIO

1519

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ARRASTIA LARRIÓN, BEATRIZ

1215

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ARTETA GANUZA, CARLOS MARIA

5051

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO KIROLAREN ETA GAZTERIAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ARTO ALONSO, MARIA PAZ

33698

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

TUTERA-HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

X

ASENSIO ILZARBE, MARTA

634

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ASIAIN BARRENA, ELENA

33369

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ASPIAZU OTIN, AINHOA

62245

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ASTIZ INCHUSTA, EVA

5468

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

AYECHU IDOATE, JORGE

61551

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

AYECHU IDOATE, SARA

66605

OSASUN DEPARTAMENTUA

LESAKAKO OOLT

LESAKA

FUNTZIONARIOA

AYESA GORRAIZ, IRENE ISABEL

6176

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

BURLATA

FUNTZIONARIOA

AYESTARAN LEGASA, ROSA M.

6825

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

DONEZTEBE

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

AZCARATE OCHOA, YOVANNA

4904

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

AZNAR BARRIO, BLANCA

37578

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA–ESTNA IB

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

AZNAREZ GOYENA, ALBERTO

7938

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

BURLATA

FUNTZIONARIOA

AZPILICUETA ANSORENA, SANDRA

1266

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BALDA TORNARIA, SOFIA

63246

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

ELKANO

FUNTZIONARIOA

BALEZTENA BURGUETE, BEATRIZ

4817

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

TURISMO ETA MERKATARITZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BARACE LÓPEZ, DAVID

6296

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

JUSTIZIA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BARBARIN CATALAN, UNAI

2328

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BARDI LATIERRO, EVA MARÍA

69092

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BARRICART LISARRI, MARIA CELIA

8133

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

HERRI LAN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BAZTAN ARRASTIA, BLANCA

10115

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BAZTAN IRIARTE, MARI PAZ

5608

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BAZTAN MINA, TERESA

8604

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO KIROLAREN ETA GAZTERIAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

BEDIALAUNETA ARRIZABALAGA, GOTZON

30109

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BEGUIRISTAIN URCHIPIA, MARIA LOURDES

1550

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BEJARANO ELIZAGARAY, SILVIA

65289

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BENITO SOLA, MARÍA CARMEN

1226

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

BEORLEGUI IRIGOYEN, BEATRIZ

31920

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-ITURRAMA BHI

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

BEREAU JUANCORENA, OIHANA

60098

OSASUN DEPARTAMENTUA

DONEZTEBEKO OOLT

DONEZTEBE

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, B2

BERRUEZO ALDUNATE, ISABEL

2331

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BEUNZA URRUTIA, NATIVIDAD

6618

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

BURLATA

FUNTZIONARIOA

BINABURO GÓMEZ, SANDRA

4290

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BLANCO AZCONA, AINHOA

4586

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BLANQUET SANCHEZ, MARIA GRACIA

61169

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BUENO MACAYA, SOLEDAD

34667

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-NAVARRO VILLOSLADA BHI

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

BUÑUEL PEREZ, ROSARIO

60938

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

BURGUETE EQUIZA, MARIA JESUS

35594

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

CALVO REGUEIRO, JOSE LUIS

6489

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

GARAPEN EKONOMIKOKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

CANOVAS ARLEGUI, MARIA

36566

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-J.M. IRIBARREN IP (H.O.H.)

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

CARMONA SANCHEZ, NEREA

7950

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

JUSTIZIA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

CHIVITE SANCHEZ, SERGIO

60163

OSASUN DEPARTAMENTUA

DONIBANEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

CIA GUELBENZU, EDURNE

5603

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

CIA LECUMBERRI, FRANCISCO JAVIER

5076

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO KIROLAREN ETA GAZTERIAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

CIA ZABALETA, MARIA ARANTZAZU

2183

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

ATARRABIA

FUNTZIONARIOA

CIREZ RUBIO, JON KARLOS

63783

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

CIRIZA DUCAY, MARIA MONTSERRAT

33695

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-ERMITAGAÑA IP

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

CORMENZANA LOPEZ, ROBERTO

33438

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

CRUCHAGA MOSO, SAIOA

2305

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

CUELI ORRADRE, MARIA CRUZ

5463

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

B

DAROCA REBOLE, IOSUNE

5462

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

DAVILA JIMENEZ, MIRIAM

2307

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

DE MIGUEL BERGERANDI, NURIA

36071

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-MENDILLORRI BHI

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

DE MIGUEL GANUZA, MARIA CARMEN

31632

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

DEL BURGO ALDAYA, PILAR

4158

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

INFORMATIKAREN, TELEKOMUNIKAZIOEN ETA BERRIKUNTZA PUBLIKOAREN ZN

SARRIGUREN

FUNTZIONARIOA

DELGADO RAMOS, MARIA JESUS

2657

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

TURISMO ETA MERKATARITZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

DELGADO VALLS, SUSANA

767

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

DÍAZ DE CERIO BAÑOS, FRANCISCO

4128

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

HERRI LAN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

DÍEZ ANDIÓN, M.ª ELENA

1251

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

DIEZ DEL VILLAR, ANGEL

5067

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

“LARRABIDE ESTADIOA” KIROL TEKNIFIKAZIOA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

DUCAY SABANDO, MARGARITA

67463

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ECHARREN PRAT, ANA MARIA

62015

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ECHECHIQUIA PEREZ, MARIA BEGOÑA

7445

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ECHEVERRIA BELOQUI, ITZIAR

1143

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ECHEVERRIA FERNANDEZ, JAVIER

1055

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EGEA BEORLEGUI, MERCEDES

5919

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EKIZA ALDABE, MARIA NIEVES

886

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ERANSUS GARCÉS, ADOLFO

1401

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

TOKI ADMINISTRAZIOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ERASO GOICOECHEA, M.ª ANGELES

30388

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ERDOZAIN RIVED, MARIA ROSARIO

38036

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ERREA BERROZPE, MARIA YOLANDA

31925

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

BERRIOZAR-MENDIALDEA I IP

BERRIOZAR

FUNTZIONARIOA

X

ERREA LIZAUR, GUSTAVO ADOLFO

30623

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ERRO JIMENEZ, SILVIA

2482

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ERROZ URDANIZ, BERTA

803

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

JUSTIZIA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ESAIN AMEZQUETA, IDOYA

6252

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

BURLATA

FUNTZIONARIOA

ESCOBEDO GANDIA, CONCEPCION

66052

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ESCORZA GOÑI, MARIA

38039

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ESCRIBANO ELIA, MARIA ISABEL

1538

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

EKONOMIA ETA AURREKONTU KUDEAKETARAKO ETA GASTUAREN KONTROLERAKO ZERBITZUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ESLAVA GARIJO, ANA CARMEN

64151

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ESPARZA PEREZ, FEDERICO

71167

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ESPINAZO ASTIZ, BEGOÑA

1090

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ESQUIROZ VILLANUEVA, MILAGROS

7028

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

ESTEVEZ LARRAYOZ, JOSE LUIS

63426

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ETAYO ETAYO, MARIA PILAR

4917

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ETXAURI URTASUN, MILA

48

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EZCURRA IBARROLA, MARIA JESUS

6229

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

BURLATA

FUNTZIONARIOA

EZCURRA ILARREGUI, BEGOÑA

2174

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

FALCES SERRANO, ESPERANZA

64039

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

FERNANDEZ GOÑI, CONCHI

6695

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

HERRI LAN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

FERNANDEZ LEON, ESTHER

4832

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

FERNANDEZ PAREDES, ROBERTO

2627

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

INDUSTRIAREN, ENERGIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

FERNÁNDEZ RIPA, BLANCA ESTHER

5465

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

ZANGOZA

FUNTZIONARIOA

B

FERNANDEZ TRIGO, ANA CRISTINA

1799

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

HERRI LAN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

FIGUERAS FAMADAS, ESTHER

69512

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

FILGUEIRA IZCUE, MYRIAN

1187

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

FORTANET CERVERA, INMACULADA

1534

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

FRANCHEZ APECECHEA, FRANCISCO JAVIER

3754

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

KOMUNIKAZIOKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GABARI SOROZABAL, LORETO

3503

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

HERRI LAN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GALAR BEORLEGUI, RAQUEL

64060

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GALINDO PAREJO, ISABEL

1249

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GARCES JASO, M. DOLORES

35708

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

MARTZILLA-MARQUÉS DE VILLENA BHI

MARTZILLA

FUNTZIONARIOA

X

GARCIA ALVAREZ, AMAYA MARIA

33175

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GARCIA CABRIADA, MARIA ARANTZAZU

2513

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GARCIA GAMBOA, JOSUNE

19

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

LEHENDAKARITZAKO ETA GOBERNU IREKIKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GARCIA HUARTE, INES

61482

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GARCIA LIPUZCOA, BELEN

39036

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-PADERBORN VICTOR PRADERA IP

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

GARCIA VEGA, MARIA CRISTINA

5466

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

B

GARNICA RONCAL, MARIA NIEVES

68973

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

GIL ALGARRA, ANA

61012

OSASUN DEPARTAMENTUA

ERRIBERRIKO OOLT

CAPARROSO

FUNTZIONARIOA

GIL CABAÑAS, ELENA

6240

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GOICOECHEA ARRARAS, MARTA

66038

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GOIKOETXEA IRIGOIEN, GENTZANE

8620

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

GOLDARAZ ARRONDO, ANA

10477

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GOMEZ DIAZ, MARIA ISABEL

35246

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GOMEZ IBAÑEZ, OSCAR

5498

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GONZALEZ BARREIRO, SILVIA

64682

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GONZALEZ SALGADO, MARIA CARMEN

8349

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GONZALEZ ZUBIRIA, MARIA DEL MAR

2727

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

GIZARTERATZEKO ETA BABES SOZIALERAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GOÑI BAQUEDANO, JOSEBA

37581

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-AMAIUR IKASTOLA IP

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

GOÑI HUARTE, AGURTZANE

71228

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSPITALEZ KANPOKO LARRIALDIAK

TAFALLA

FUNTZIONARIOA

GOÑI IRIARTE, CRISTINA

8619

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

GIZARTERATZEKO ETA BABES SOZIALERAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GOÑI MENDIOROZ, ANA GABRIELA

1342

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GORTARI ARBONA, ANA

776

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GUALLAR IRIGOYEN, MARIA JESUS

33632

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

GURBINDO CIZUR, DELIA JUANA

30759

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

BURLATA-“BURLADA FP” IB

BURLATA

FUNTZIONARIOA

X

GURUCEAGA LIZARRAGA, NEREA

811

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

HUARTE BORTIRI, CARLOS

4260

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

HUARTE RUIZ, ELENA

6136

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

HUGALDE ELIZALDE, ENRIQUE

7742

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

HUICI VAQUERO, MARIA ROSARIO

68306

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALEKO ID SEKTOREA-ANTSOAIN

ANTSOAIN

FUNTZIONARIOA

X

IBAÑEZ OCARIZ, CONCEPCION

3508

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

IBAÑEZ SEGUIN, MARTA

62136

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

IDOATE PLATERO, BEATRIZ

1031

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

INGELESA, B2

ILUNDAIN AYALA, BORJA

4626

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

IRAEGUI INCHAUSTI, ANA

2662

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

TURISMO ETA MERKATARITZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

IRIARTE INDAVE, ANA MARIA

6175

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NEZ: IRUÑEKO 2. ZABALGUNEKO ENPLEGU AGENTZIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

IRIARTE MADURGA, ANA ISABEL

60493

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

IRIARTE ZANCAJO, ANA PILAR

32528

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

IRIARTE ZANCAJO, JUAN ANTONIO

4159

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

INFORMATIKAREN, TELEKOMUNIKAZIOEN ETA BERRIKUNTZA PUBLIKOAREN ZN

SARRIGUREN

FUNTZIONARIOA

IRIBAS LATOUR, RICARDO

32287

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

IRUJO SAQUETE, M.ª JESUS

62527

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

IRURZUN LARRÁYOZ, ALFONSO CARLOS

10240

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ITURAIN JIMÉNEZ DE BENTROSA JIMENEZ-BENTROSA, MARÍA OLGA

2624

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

INDUSTRIAREN, ENERGIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ITURBIDE BUSTINCE, GUSTAVO

62732

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

ELKANO

FUNTZIONARIOA

ITURRALDE GUEMBE, ANA

2632

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

INDUSTRIAREN, ENERGIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

IZCO TEJADA, ANGEL M

33852

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

IZPURA ZABALZA, YOLANDA

6233

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

JANICES RODRIGUEZ, PEDRO MARIA

10112

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

BAKEAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

JIMENEZ CUEVAS, ANA BELEN

10243

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

JIMENEZ GOÑI, MARIA AMPARO

61013

OSASUN DEPARTAMENTUA

ZARRAKAZTELUKO OOLT

ZARRAKAZTELU

FUNTZIONARIOA

JIMENEZ LANGUIZ, LIDIA MARIA

34456

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

JIMÉNEZ SOLA, BEATRIZ GUADALUPE

2629

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

INDUSTRIAREN, ENERGIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

JUANARENA PEREZ DE AZPEITIA, CELIA

60431

OSASUN DEPARTAMENTUA

BURLATAKO OOLT

BURLATA

FUNTZIONARIOA

JUANENA AVELLANEDA, MAITE

6614

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

GIZARTERATZEKO ETA BABES SOZIALERAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

JUANENEA BERAZA, MARIA MERCEDES

61271

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LABAYRU ABREGO, MARÍA INÉS

67972

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

LABIANO MACAYA, ANA BELEN

8661

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LACALLE ANTOÑANA, MARIA JESUS

34154

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

LIZARRA-IBP

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

X

LACASTA SANZ, EVA

10244

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LAINEZ DELGADO, ALBERTO

5561

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LAINEZ PINTO, XABIER

61683

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LALINDE ZABALA, ARANZAZU

5057

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO KIROLAREN ETA GAZTERIAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

LANDA BEJINO, HELENA

33722

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LARRAÑETA BEORLEGUI, IÑAKI

35623

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LARRAYA ESLAVA, MIGUEL ÁNGEL

2576

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

INDUSTRIAREN, ENERGIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LARRAZ MORIONES, MARIA LOURDES

62042

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LARRAZA AZCONA, ITZIAR

8316

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LARRION ZABALETA, BEATRIZ

6826

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LARUMBE ECHENIQUE, IRENE

4284

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

CORDOVILLA

FUNTZIONARIOA

LASA ANAUT, ROBERTO

2501

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

POLITIKA EKONOMIKO ETA ENPRESARIALAREN ETA LANAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LATORRE REQUETIBATE, M.ª ELENA

5058

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO KIROLAREN ETA GAZTERIAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

LEBRERO OJER, SUSANA

68711

OSASUN DEPARTAMENTUA

AZKOIENGO OOLT

AZKOIEN

FUNTZIONARIOA

LECUONA TORNOS, MARIA

1959

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

HERRI LAN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LEON ZARO, JUANA MARIA

762

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LIZARBE LIZARBE, MARIA SOLEDAD

6585

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

LIZARBE MARTINEZ, MARIA ASCENSION

5557

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LIZARRAGA GOMARA, M.ª EUGENIA

71206

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LOITEGUI BIURRUN, ELENA

10114

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

LOPEZ DELGADO, SUSANA

7501

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

GIZARTERATZEKO ETA BABES SOZIALERAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LÓPEZ MURO, SUSANA

61159

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LOPEZ RAMIREZ, ISABEL

6294

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

JUSTIZIA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LOPEZ TAULES, JUAN

60746

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LOPEZ-ARROYABE ALEGRIA, MARIA ANGELES

6250

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

BURLATA

FUNTZIONARIOA

LORENTE ARMENDARIZ, MARIA ELENA

33460

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LOSARCOS LLORENTE, MARIA ARANZAZU

68381

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

TAFALLA

FUNTZIONARIOA

LUCAS MUÑOZ, CRISTINA

21

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

LEHENDAKARITZAKO ETA GOBERNU IREKIKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LUMBIER ECHEVERRIA, M. CARMEN

8614

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

LUQUIN MAULEON, MARIA ASUNCION

60222

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MACUA SOLANO, ALICIA

65820

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

MANCHO ILUNDAIN, MARIA ROSARIO

38042

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MANZANO HERNANDEZ, PEDRO LUIS

5470

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MARCO CEBRIAN, MARIA JOSE

10245

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MARCO GALLO, ANA MARIA

1268

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MARQUÉS CORNAGO, MIGUEL

5469

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

CORTES

FUNTZIONARIOA

B

MARQUÍNEZ MARAÑÓN, MAIDER

5451

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MARTIN ARIAS, AMALIA

70030

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MARTIN DE VIDALES LARUMBE, CARMEN

32028

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

TURISMO ETA MERKATARITZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MARTINEZ ACEDO, ANA

2269

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MARTINEZ ESLAVA, MARIA GLORIA

787

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MARTINEZ GIL, MARIA PURIFICACION

1069

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

AURREKONTUAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MARTINEZ JARRIN, YOLANDA

69447

OSASUN DEPARTAMENTUA

ANTSOAINGO OOLT

ANTSOAIN

FUNTZIONARIOA

MARTINEZ NAGORE, CARLOS FERMIN

8644

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

CORDOVILLA

FUNTZIONARIOA

MARTINEZ PITILLAS, PEDRO MARIA

18

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ESTATISTIKA INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MARTORELL SAIJAS, MARIA EDURNE

33398

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MATA MAYO, BEATRIZ

35726

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-URRUTIKO HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

MATA OCHOA, MIREN JOSUNE

38052

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-DOÑA MAYOR DE NAVARRA IP

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

MENCOS JIMENEZ, REBECA

7408

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

ERREALITATE SOZIALAREN BEHATOKIAREN ETA GIZARTE POLITIKEN PLANGINTZAREN ETA EBALUAZIOAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MENCOS JIMENEZ, SAUL

5017

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO KIROLAREN ETA GAZTERIAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

MENDEZ BERTOL, SILVIA

60764

OSASUN DEPARTAMENTUA

BUZTINTXURIKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MENDEZ LOPEZ, JOSE MANUEL

64040

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

MERINO GUTIERREZ, MONTSERRAT

6219

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

BURLATA

FUNTZIONARIOA

MERINO RAZQUIN, CARLOS

3873

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO KIROLAREN ETA GAZTERIAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

MONEO CORNAGO, VIRGINIA

55

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

KOMUNIKAZIOKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

MORENO CALVO, MARIA ESTHER

35717

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

SAN ADRIAN-EGA BHI

SAN ADRIAN

FUNTZIONARIOA

X

MUGICA BERGUA, ANA

1698

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUNEKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

NAGORE URRIZA, NATIVIDAD

1221

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

NAVAZ HUARTE, MARIA BEGOÑA

68082

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

BARAÑAIN

FUNTZIONARIOA

NIETO NAVARRO, DOLORES

2524

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

NIEVA ZARDOYA, AINHOA

10491

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

CORDOVILLA

FUNTZIONARIOA

NUIN ALDAZ, MILAGROS

813

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

TURISMO ETA MERKATARITZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

NUÑEZ ROSSON, YOLANDA

785

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

OCHOA BAZTARRICA, FABIOLA

61002

OSASUN DEPARTAMENTUA

ALTSASUKO OOLT

ALTSASU

FUNTZIONARIOA

OCHOA PEREZ, ESTHER

61453

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

OLAIZ ZOROQUIAIN, FRANCISCO JAVIER

10242

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

OLITE IRIARTE, M.ª NATIVIDAD

31742

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ORICAIN ITOIZ, ANA

809

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

OROZ NARVAEZ, AMAYA

31909

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ORRIO ARBIZU, JOSÉ IGNACIO

6189

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NEZ: TUTERAKO ENPLEGU AGENTZIA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

ORRUÑO GRACIA, MARIA ASUNCION

64048

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALEKO V SEKTOREA (TUTERA)

TUTERA

FUNTZIONARIOA

ORTEGA GIL, LIDIA

68613

OSASUN DEPARTAMENTUA

LIZARRAKO OOLT

AIEGI

FUNTZIONARIOA

ORTIZ DAVILA, MARIA JOSE

35624

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

OSCARIZ ERASO, DIANA

8166

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

CORDOVILLA

FUNTZIONARIOA

OSCOZ JAUREGUI, ITXASO

35625

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

OSINAGA NUIN, SONIA

806

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

OTEIZA ANDUEZA, MARIA DOLORES

1146

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

OTERMIN ECHARRI, MARIA INMACULADA

61023

OSASUN DEPARTAMENTUA

LEITZAKO OOLT

LEITZA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, B2

PALACIOS GOÑI, MARIA ASUNCION

2697

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

POLITIKA EKONOMIKO ETA ENPRESARIALAREN ETA LANAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PALOMO MATEOS, SONIA

34537

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PARDO PÉREZ, MARÍA INÉS

68333

OSASUN DEPARTAMENTUA

SAN ADRIANGO OOLT

SAN ADRIAN

FUNTZIONARIOA

PARDO PEREZ, MARIA LUISA

5475

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

SAN ADRIAN

FUNTZIONARIOA

B

PASCUAL MUNARRIZ, MARIA ISABEL

5497

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PATIER SANCHEZ, ANA

4161

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PAZ GORDO, ALICIA IRENE

3337

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PEJENAUTE LLANOS, ANA MARIA

36953

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PEÑA ARMENDARIZ, MARIA JESUS

1400

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

TOKI ADMINISTRAZIOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PEREZ ARAGON, ELENA

34945

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PEREZ ESLAVA, MARISA

1145

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PEREZ VALENCIA, MERCEDES

25

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

LEHENDAKARITZAKO ETA GOBERNU IREKIKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PEREZ-OBANOS BARRENECHEA, MARIA FELISA

5388

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

GIZARTERATZEKO ETA BABES SOZIALERAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PLA AMIGOT, EKHIÑE

1427

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PORTO VIGURIA, JOSE TOMAS

1661

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

PREBOSTE BABARIN, MARIA

33090

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-ROCHAPEA IP

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

RECALDE DE CARLOS, REBECA

792

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

REGUERA BLANZACO, ROSA MARIA

1392

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

TOKI ADMINISTRAZIOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

RICO DE LEON, BEATRIZ CANDIDA

1722

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

RIVERA ECHARRI, MARIA BELEN

10476

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

RODRIGUEZ ESTEVEZ, MONICA

6831

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

CORDOVILLA

FUNTZIONARIOA

RODRIGUEZ GARCIA, TANIA

8347

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA MARIA

8711

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

BURLATA

FUNTZIONARIOA

ROMAN PLAZA, ESTER

2634

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

INDUSTRIAREN, ENERGIAREN ETA BERRIKUNTZAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ROMERO VELAZ, ROSA MARIA

4285

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SAGARDOY BRIONES, MATIAS SANTIAGO

36074

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SAGASTIBELZA IGOA, MARIA

5464

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

ELIZONDO

FUNTZIONARIOA

B

SAIZ-AJA FRANCO, M.ª SOLEDAD

68901

OSASUN DEPARTAMENTUA

SANDUZELAIKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SALA BALDA, MARIA ROSARIO

10208

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

KOMUNIKAZIOKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

SALVATIERRA GALDÚROZ, BEGOÑA

1802

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

GARAPEN EKONOMIKOKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SAN MARTIN DUBLAN, RITA

1213

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SANCET ORTIZ, MARIA BEGOÑA

36574

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO

5419

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

HERRI LAN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SANTAMARÍA URDÁNOZ, ANGEL

8624

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

GIZARTERATZEKO ETA BABES SOZIALERAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SANTOS ERDOZAIN, MARIA CARMEN

8312

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

HERRI LAN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SANZ DE GALDEANO BOMBA, JOSE MARIA

1662

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SANZ MAIZ, LOURDES

35622

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SANZ MURUZABAL, MARTA

2865

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

SARALEGUI MIRANDA, MARIA

768

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SEMINARIO REGUEIRO, CARLOS GUSTAVO

64099

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SENOSIAIN ORESTE, LAURA

7491

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

KOMUNIKAZIOKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SESMA FERNANDEZ, NANCY

35724

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SETUAIN HUALDE, SUSANA

4967

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO KIROLAREN ETA GAZTERIAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SILANES VELA, SUSANA

10241

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SILVA MENDEZ, ZULY ESTHER

1426

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SIMON CABODEVILLA, ALEJANDRO

61189

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

SOBA ZUÑIGA, ALICIA

30340

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

TUTERA

FUNTZIONARIOA

SOLA DE MIGUEL, MIRIAM

38958

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SOLANO NUIN, MARIA LUISA

6173

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

BURLATA

FUNTZIONARIOA

SOLCHAGA EGOZCUE, MARGARITA

34565

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

SORO MARQUES, MARIA TERESA

10354

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

JUSTIZIA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SUAREZ SANABRIA, MARIA DEL MAR

32752

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZN

CORDOVILLA

FUNTZIONARIOA

SUAREZ URRUTIA, EDURNE

30509

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SUESCUN MURUGARREN, FERMÍN

64537

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SUESCUN SANCHEZ, CARLOS

10116

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

SUESCUN SUESCUN, M.ª TERESA

33160

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-MARIA ANA SANZ IB

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

TABAR ELCANO, M. DOLORES

61528

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

TELLECHEA ZARRANZ, FRANCISCO JAVIER

4208

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

TOKI ADMINISTRAZIOKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

TELLETXEA IRIBARREN, ITZIAR

33075

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-IPARRALDE DBHI

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

TOLEDO BOTARO, MARIA ISABEL

69442

OSASUN DEPARTAMENTUA

ARROTXAPEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

TOLLAR VENTURA, JOSE MARIA

61920

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUNEKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

TORRECILLAS LUQUIN, MARIA NIEVES

6209

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

TORRES GONZALEZ, MARTA

5546

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

URDANGARIN JIMENEZ, BEGOÑA

7273

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

GARAPEN EKONOMIKOKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

URDIN ZUBIRI, CRISTINA

63174

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

URETA CASTRO, LEIRE

6372

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

URIZ ARANGOA, EDUARDO

70870

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

URMENETA GRACIA, MARIA LIDIA

4225

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

GIZARTERATZEKO ETA BABES SOZIALERAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

URRESTARAZU MAGALLON, JESUS MARIA

6880

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

URROZ GUILLEN, NEREA

37435

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-URRUTIKO HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

URTASUN ASIAIN, AITOR

4528

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

VALDEANDE BERDONCES, ALEJANDRO

66950

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

EZKIROTZ

FUNTZIONARIOA

VELA JAURRIETA, MARIA

4860

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

AURREKONTUAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

VELEZ FERREIRA, EVA

869

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

LEHENDAKARITZAKO ETA GOBERNU IREKIKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

VIDAL GARCIA, MARIA MONTSERRAT

60417

OSASUN DEPARTAMENTUA

BARAÑAINGO OOLT

BARAÑAIN

FUNTZIONARIOA

VILA SANCHEZ, EUGENIO VICENTE

8621

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

ESKUBIDE SOZIALETAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

VILLANUEVA ESPARZA, JUANA MARIA

66686

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

VILLANUEVA SANZ, ITZIAR

38986

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

ORKOIEN-SAN MIGUEL IP

ORKOIEN

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

VIRTO MANERO, MARIA DOLORES

1261

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

YOLDI MONTAÑO, TERESA

70108

OSASUN DEPARTAMENTUA

II. ZABALGUNEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ZABALA GONZALEZ, MARIA JOSE

1321

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

AURREKONTUAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ZABALA SALSAMENDI, AGURTZANE

60036

OSASUN DEPARTAMENTUA

II. ZABALGUNEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ZABALZA CESTAU, MARIA PILAR

31131

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-HEZITZAILE ESKOLA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

ZAPATA AZCONA, FERNANDO

6168

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NAFAR LANSARE-NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ZAPATA PAGOLA, MARIA TERESA

4282

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

BARNE ZN

CORDOVILLA

FUNTZIONARIOA

ZAPELENA IÑIGUEZ, MARIA JOSE

1695

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ZAZO GOMEZ, YOLANDA

2848

GARAPEN EKONOMIKORAKO DEPARTAMENTUA

TURISMO ETA MERKATARITZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ZOCO LAMPREAVE, DANIEL

32643

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ZORNOZA IGOA, GARBIÑE

5476

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

IRURTZUN

FUNTZIONARIOA

B

ZUDAIRE SOLVES, NIEVES BELEN

61932

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

ZUNZARREN JAURRIETA, IÑIGO

65808

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUNEKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

II. ERANSKINA

Lanpostu hutsak

LANPOSTUA

DEPARTAMENTUA

ESPARRUA (LEKUALDAKETARAKO)

HERRIA

ARAUBIDE JURIDIKOA

SEXU DELITUEN ZIURTAGIRIA

HIZKUNTZAK

GIDABAIMENA

4985

KULTURA, KIROL ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUA

“OTADIKO KRISTO SANTUA” GAZTEEN ATERPETXEA

ALTSASU

FUNTZIONARIOA

X

2786

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

8315

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

3225

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

ERREALITATE SOZIALAREN BEHATOKIAREN ETA GIZARTE POLITIKEN PLANGINTZAREN ETA EBALUAZIOAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

8340

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

ERREALITATE SOZIALAREN BEHATOKIAREN ETA GIZARTE POLITIKEN PLANGINTZAREN ETA EBALUAZIOAREN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

10548

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NEZ: ALTSASUKO ENPLEGU AGENTZIA

ALTSASU

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

10549

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NEZ: AGOIZKO ENPLEGU AGENTZIA

AGOITZ

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

6194

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NEZ: TUTERAKO ENPLEGU AGENTZIA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

8476

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

NEZ: DONEZTEBEKO ENPLEGU AGENTZIA

DONEZTEBE

FUNTZIONARIOA

2177

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

2221

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

4591

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

1527

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

4209

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

5389

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

6480

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

6613

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

INGURUMENEKO ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

2496

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

5457

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

DONEZTEBE

FUNTZIONARIOA

B

5467

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

SAN ADRIAN

FUNTZIONARIOA

B

5484

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

VIANA

FUNTZIONARIOA

B

5487

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

38068

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

ABLITAS-SAN BABIL IP

ABLITAS

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

34696

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

ALTSASU-ALTSASUKO BHI

ALTSASU

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

35629

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

ALTSASU-ALTSASUKO BHI

ALTSASU

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

38063

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

ANDOSILLA-VIRGEN DE LA CERCA IP

ANDOSILLA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

36112

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

AGOITZ-DBHI

AGOITZ

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

38989

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

ARGUEDAS-SANCHO RAMIREZ IP

ARGUEDAS

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

38987

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

BARAÑAIN-ALAIZ IP

BARAÑAIN

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

37460

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

BARAÑAIN-EULZA IP

BARAÑAIN

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

37456

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

BARAÑAIN- LOS SAUCES-SAHATS IP

BARAÑAIN

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

39034

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

BERA-RICARDO BAROJA IP

IBILTARIA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

37586

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

BERIAIN-IKASTETXE PUBLIKOA

BERIAIN

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

38067

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

CAPARROSO-VIRGEN DEL SOTO IP

CAPARROSO

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

37587

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

CASCANTE-SANTA VICENTA MARIA IP

CASCANTE

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

39093

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

CASTEJON-DBHI

CASTEJÓN

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

33983

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ESKOLA KONTSEILUA-HBN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

30947

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

31037

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

33542

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

35615

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

38501

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZA ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

30345

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

30581

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

31462

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

31767

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

32191

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

32377

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

32728

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

33328

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

33730

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

35618

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

37400

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

37401

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

37448

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

37453

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

37464

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

37583

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

EUSKARA, C1

38028

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

38035

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

38038

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

38939

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UNIBERTSITATEEN ETA HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

38979

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

LIZARRA-REMONTIVAL IP

LIZARRA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

38069

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

FALTZES-DOÑA ALVARA ALVAREZ IP

FALTZES

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

38072

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

FUNES-ELIAS TERES IP

FUNES

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

38990

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

FUSTIÑANA-SANTOS JUSTO Y PASTOR IP

FUSTIÑANA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

38062

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

UHARTE-VIRGEN BLANCA IP

UHARTE

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

38956

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

LARRAGA-SAN MIGUEL DE LARRAGA IP

LARRAGA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

38071

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

LEITZA-ERLETA IP

LEITZA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

30124

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

LODOSA-PABLO SARASATE BHI

IBILTARIA

FUNTZIONARIOA

X

34463

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

“FP LUMBIER” IBP

IRUNBERRI

FUNTZIONARIOA

X

38064

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

MARTZILLA-SAN BARTOLOME IP

MARTZILLA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

38061

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

MILAGRO-NUESTRA SRA. DEL PATROCINIO IP

MILAGRO

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

37589

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

MURCHANTE-MARDONES Y MAGAÑA IP

MURCHANTE

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

37465

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

NOAIN-SAN MIGUEL IP

NOAIN

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

37467

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

ERRIBERRI-PRINCIPE DE VIANA IP

ERRIBERRI

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

31113

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA–DONAPEA IBP

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

32235

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA–DONAPEA IBP

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

33058

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-BUZTINTXURI IP

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

37592

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-ELORRI IP

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

38070

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-GARCÍA GALDEANO IP

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

39033

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-HEGOALDE IKASTOLA IP

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

37584

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-ITURRAMA IP

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

38991

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-JOSE MARIA DE HUARTE IP

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

38059

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-SANDUZELAI IP

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

39016

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-ANDRES MUÑOZ GARDE HBIP

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

39018

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA–NAFARROAKO DANTZA ESKOLA

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

36111

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-URRUTIKO HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

37440

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-URRUTIKO HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

39017

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-BASOKO BHI

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

39035

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-EUNATE BHI

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

35710

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-ITURRAMA BHI

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

38065

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

IRUÑA-ITURRAMA BHI

IRUÑA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

37455

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

GARES-IKASTETXE PUBLIKOA

GARES

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

37590

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

RIBAFORADA-SAN BARTOLOME IP

RIBAFORADA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

34666

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

35612

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

HEZKUNTZAKO ITN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

37452

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

TAFALLA-MARQUES DE LA REAL DEFENSA IP

TAFALLA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

39092

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

TAFALLA-MARQUES DE LA REAL DEFENSA IP

TAFALLA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

37461

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

TUTERA-TORRE MONREAL HBIP

TUTERA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

38957

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

VALTIERRA-FELIX ZAPATERO IP

VALTIERRA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

37458

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

VIANA-DEL CAMINO DBHI

IBILTARIA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

38060

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

ALESBES-EL CASTELLAR IP

ALESBES

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

37593

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

ATARRABIA-ATARGI IP

ATARRABIA

NAFARROAKO GOBERNUKO LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

X

EUSKARA, C1

1141

OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

B

639

LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO, BARNEKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

LEHENDAKARITZAKO ETA GOBERNU IREKIKO ZN

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

60041

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60410

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60454

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60773

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60819

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60864

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64094

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67444

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67707

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67879

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68720

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68905

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69465

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69466

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69467

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70256

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70730

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70939

OSASUN DEPARTAMENTUA

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60160

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60408

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60483

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60550

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60578

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60594

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60770

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60808

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60909

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61000

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61051

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61146

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61199

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61234

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61529

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61568

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61598

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61805

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61807

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61927

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62036

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62210

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62225

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

62306

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62452

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62508

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62690

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62776

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62787

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62817

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62885

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62904

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62945

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62983

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62994

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63000

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

ELKANO

FUNTZIONARIOA

63040

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63099

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63117

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63131

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63144

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63192

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63293

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63301

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63455

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63488

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63489

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63642

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63682

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63734

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63777

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63779

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64063

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64065

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64108

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64110

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64122

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64130

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64139

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64174

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64210

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64277

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64305

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64333

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64369

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64376

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64434

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64478

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64488

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64540

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64639

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64647

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64699

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64767

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64778

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64891

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64933

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

64951

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65044

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65057

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65199

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65214

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65215

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65323

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65397

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65450

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65492

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65538

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65836

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

65888

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66011

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66284

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66285

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

ELKANO

FUNTZIONARIOA

66476

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

67432

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67453

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67456

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67482

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

ELKANO

FUNTZIONARIOA

67527

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67558

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67752

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67761

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

ELKANO

FUNTZIONARIOA

67762

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

ELKANO

FUNTZIONARIOA

67763

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

ELKANO

FUNTZIONARIOA

67933

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67935

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68029

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68030

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68033

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68357

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68379

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68380

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68488

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68557

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

68637

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68639

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68684

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68686

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68687

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68774

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68789

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68837

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68838

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68839

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68884

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

ELKANO

FUNTZIONARIOA

69032

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69033

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69034

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

NOZeko LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

69035

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

NOZeko LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

69036

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

NOZeko LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

69037

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

NOZeko LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

69038

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

NOZeko LAN-KONTRATUDUN FINKOA, LP

69079

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69098

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

ELKANO

FUNTZIONARIOA

69367

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

69403

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

69506

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69509

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69510

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69511

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69513

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69514

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69516

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69519

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69520

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69521

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69522

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69523

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69528

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

69529

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69530

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69663

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69808

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69809

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69810

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69811

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69812

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69813

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70020

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70022

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70035

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70616

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70617

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70618

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70619

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70686

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

70688

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70689

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70690

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70691

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70692

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70693

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70694

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70831

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70847

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70932

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70934

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71052

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71175

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71176

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71177

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71293

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71294

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71295

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71296

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71297

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71298

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71356

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71357

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71358

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71433

OSASUN DEPARTAMENTUA

NAFARROAKO OSPITALEGUNEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62653

OSASUN DEPARTAMENTUA

LODOSAKO OOLT

LODOSA

FUNTZIONARIOA

69899

OSASUN DEPARTAMENTUA

LODOSAKO OOLT

LODOSA

FUNTZIONARIOA

69888

OSASUN DEPARTAMENTUA

ALLOKO OOLT

LERIN

FUNTZIONARIOA

61028

OSASUN DEPARTAMENTUA

ALTSASUKO OOLT

ALTSASU

FUNTZIONARIOA

66309

OSASUN DEPARTAMENTUA

ALTSASUKO OOLT

ALTSASU

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, B2

69451

OSASUN DEPARTAMENTUA

ALTSASUKO OOLT

ALTSASU

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

60067

OSASUN DEPARTAMENTUA

AGOIZKO OOLT

AGOITZ

FUNTZIONARIOA

68713

OSASUN DEPARTAMENTUA

ARTAXOAKO OOLT

MIRANDA ARGA

ETA LARRAGA

FUNTZIONARIOA

66611

OSASUN DEPARTAMENTUA

AURIZKO OOLT

AURITZ

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

66858

OSASUN DEPARTAMENTUA

AZPILAGAÑAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66859

OSASUN DEPARTAMENTUA

AZPILAGAÑAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66860

OSASUN DEPARTAMENTUA

AZPILAGAÑAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66861

OSASUN DEPARTAMENTUA

AZPILAGAÑAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67579

OSASUN DEPARTAMENTUA

AZPILAGAÑAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60148

OSASUN DEPARTAMENTUA

BERRIOZARKO OOLT

BERRIOZAR

FUNTZIONARIOA

68144

OSASUN DEPARTAMENTUA

BERRIOZARKO OOLT

BERRIOZAR

FUNTZIONARIOA

68902

OSASUN DEPARTAMENTUA

BERRIOZARKO OOLT

BERRIOZAR

FUNTZIONARIOA

69469

OSASUN DEPARTAMENTUA

BERRIOZARKO OOLT

BERRIOZAR

FUNTZIONARIOA

64711

OSASUN DEPARTAMENTUA

BUÑUELGO OOLT

BUÑUEL

FUNTZIONARIOA

67424

OSASUN DEPARTAMENTUA

BUÑUELGO OOLT

BUÑUEL

FUNTZIONARIOA

61228

OSASUN DEPARTAMENTUA

BURLATAKO OOLT

BURLATA

FUNTZIONARIOA

69473

OSASUN DEPARTAMENTUA

BURLATAKO OOLT

BURLATA

FUNTZIONARIOA

70938

OSASUN DEPARTAMENTUA

BURLATAKO OOLT

BURLATA

FUNTZIONARIOA

70731

OSASUN DEPARTAMENTUA

BUZTINTXURIKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68567

OSASUN DEPARTAMENTUA

ZARRAKAZTELUKO OOLT

ZARRAKAZTELU

FUNTZIONARIOA

69453

OSASUN DEPARTAMENTUA

ZARRAKAZTELUKO OOLT

ZARRAKAZTELU

FUNTZIONARIOA

70991

OSASUN DEPARTAMENTUA

CASCANTEKO OOLT

MONTEAGUDO-MURCHANTE

FUNTZIONARIOA

60087

OSASUN DEPARTAMENTUA

ALDE ZAHARREKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60914

OSASUN DEPARTAMENTUA

ALDE ZAHARREKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69475

OSASUN DEPARTAMENTUA

ALDE ZAHARREKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60051

OSASUN DEPARTAMENTUA

TXANTREAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60152

OSASUN DEPARTAMENTUA

TXANTREAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60281

OSASUN DEPARTAMENTUA

TXANTREAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60797

OSASUN DEPARTAMENTUA

TXANTREAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66613

OSASUN DEPARTAMENTUA

TXANTREAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67873

OSASUN DEPARTAMENTUA

TXANTREAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66614

OSASUN DEPARTAMENTUA

ZIZUR-ETXABAKOITZEKO OOLT

ZIZUR NAGUSIA

FUNTZIONARIOA

67874

OSASUN DEPARTAMENTUA

ZIZUR-ETXABAKOITZEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68323

OSASUN DEPARTAMENTUA

ZIZUR-ETXABAKOITZEKO OOLT

ZIZUR NAGUSIA

FUNTZIONARIOA

70107

OSASUN DEPARTAMENTUA

ZIZUR-ETXABAKOITZEKO OOLT

ZIZUR NAGUSIA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

64184

OSASUN DEPARTAMENTUA

CORELLAKO OOLT

CASTEJÓN

FUNTZIONARIOA

67526

OSASUN DEPARTAMENTUA

DONEZTEBEKO OOLT

DONEZTEBE

FUNTZIONARIOA

60863

OSASUN DEPARTAMENTUA

ERMITAGAÑAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66615

OSASUN DEPARTAMENTUA

ERMITAGAÑAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67572

OSASUN DEPARTAMENTUA

ERMITAGAÑAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68322

OSASUN DEPARTAMENTUA

ERMITAGAÑAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69454

OSASUN DEPARTAMENTUA

ERMITAGAÑAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62634

OSASUN DEPARTAMENTUA

LIZARRAKO OOLT

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

67973

OSASUN DEPARTAMENTUA

LIZARRAKO OOLT

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

68068

OSASUN DEPARTAMENTUA

LIZARRAKO OOLT

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

60612

OSASUN DEPARTAMENTUA

ETXARRI ARANAZKO OOLT

ETXARRI ARANATZ

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, B2

66616

OSASUN DEPARTAMENTUA

UHARTEKO OOLT

UHARTE

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

68714

OSASUN DEPARTAMENTUA

UHARTEKO OOLT

GORRAITZ

FUNTZIONARIOA

70732

OSASUN DEPARTAMENTUA

UHARTEKO OOLT

GORRAITZ

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

60823

OSASUN DEPARTAMENTUA

II. ZABALGUNEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70024

OSASUN DEPARTAMENTUA

IZABAKO OOLT

IZABA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

60442

OSASUN DEPARTAMENTUA

ITURRAMAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60955

OSASUN DEPARTAMENTUA

ITURRAMAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67875

OSASUN DEPARTAMENTUA

ITURRAMAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

68327

OSASUN DEPARTAMENTUA

ITURRAMAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70086

OSASUN DEPARTAMENTUA

ITURRAMAKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62651

OSASUN DEPARTAMENTUA

LOS ARCOSKO OOLT

LOS ARCOS

FUNTZIONARIOA

60026

OSASUN DEPARTAMENTUA

MENDILLORRIKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66823

OSASUN DEPARTAMENTUA

ARROSADIKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

66825

OSASUN DEPARTAMENTUA

ARROSADIKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69471

OSASUN DEPARTAMENTUA

ARROSADIKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70023

OSASUN DEPARTAMENTUA

ARROSADIKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69458

OSASUN DEPARTAMENTUA

NOAINGO OOLT

NOAIN

FUNTZIONARIOA

71489

OSASUN DEPARTAMENTUA

ERRIBERRIKO OOLT

CAPARROSO

ETA ARRADA

FUNTZIONARIOA

60055

OSASUN DEPARTAMENTUA

ORKOIENGO OOLT

ORKOIEN

FUNTZIONARIOA

60206

OSASUN DEPARTAMENTUA

AZKOIENGO OOLT

AZKOIEN

FUNTZIONARIOA

60511

OSASUN DEPARTAMENTUA

AZKOIENGO OOLT

MARTZILLA

FUNTZIONARIOA

69461

OSASUN DEPARTAMENTUA

AZKOIENGO OOLT

AZKOIEN

FUNTZIONARIOA

68712

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARESKO OOLT

GARES

FUNTZIONARIOA

60074

OSASUN DEPARTAMENTUA

ARROTXAPEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60101

OSASUN DEPARTAMENTUA

ARROTXAPEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67580

OSASUN DEPARTAMENTUA

ARROTXAPEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

68979

OSASUN DEPARTAMENTUA

ARROTXAPEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

69441

OSASUN DEPARTAMENTUA

ARROTXAPEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66606

OSASUN DEPARTAMENTUA

ZARAITZUKO OOLT

EZKAROZE

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

62656

OSASUN DEPARTAMENTUA

SAN ADRIANGO OOLT

SAN ADRIAN

FUNTZIONARIOA

69893

OSASUN DEPARTAMENTUA

SAN ADRIANGO OOLT

SAN ADRIAN

FUNTZIONARIOA

69898

OSASUN DEPARTAMENTUA

SAN ADRIANGO OOLT

SAN ADRIAN

FUNTZIONARIOA

67578

OSASUN DEPARTAMENTUA

SANDUZELAIKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67571

OSASUN DEPARTAMENTUA

DONIBANEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67573

OSASUN DEPARTAMENTUA

DONIBANEKO OOLT

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71329

OSASUN DEPARTAMENTUA

SARRIGURENGO OOLT

SARRIGUREN

FUNTZIONARIOA

64157

OSASUN DEPARTAMENTUA

TUTERA EKIALDEKO OOLT

TUTERA

FUNTZIONARIOA

67365

OSASUN DEPARTAMENTUA

TUTERA EKIALDEKO OOLT

TUTERA

FUNTZIONARIOA

67366

OSASUN DEPARTAMENTUA

TUTERA EKIALDEKO OOLT

TUTERA

FUNTZIONARIOA

71217

OSASUN DEPARTAMENTUA

TUTERA MENDEBALDEKO OOLT

TUTERA

FUNTZIONARIOA

66666

OSASUN DEPARTAMENTUA

VALTIERRA-CADREITAKO OOLT

VALTIERRA

FUNTZIONARIOA

67426

OSASUN DEPARTAMENTUA

VALTIERRA-CADREITAKO OOLT

MILAGRO

FUNTZIONARIOA

70735

OSASUN DEPARTAMENTUA

VALTIERRA-CADREITAKO OOLT

VALTIERRA-CASTEJÓN

FUNTZIONARIOA

69891

OSASUN DEPARTAMENTUA

VIANAKO OOLT

VIANA

FUNTZIONARIOA

69464

OSASUN DEPARTAMENTUA

ATARRABIAKO OOLT

ATARRABIA

FUNTZIONARIOA

EUSKARA, C1

70937

OSASUN DEPARTAMENTUA

ATARRABIAKO OOLT

ATARRABIA-ARRE

FUNTZIONARIOA

70797

OSASUN DEPARTAMENTUA

“NATIVIDAD ZUBIETA” HAUR ETA GAZTEENTZAKO EGUNEKO OSPITALEA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

EUSKARA, C1

62429

OSASUN DEPARTAMENTUA

EGUNEKO OSPITALE PSIKOGERIATRIKOA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

62650

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

62660

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

63158

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

63219

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

63357

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

63786

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

65821

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

66656

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

67334

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

67969

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

67971

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

67974

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

68331

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

68614

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

68615

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

68975

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

69896

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

69897

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

71222

OSASUN DEPARTAMENTUA

GARCIA ORCOYEN OSPITALEA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

64792

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

65606

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

65608

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

67359

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

67360

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

67813

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

68793

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

69980

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

70990

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

71218

OSASUN DEPARTAMENTUA

REINA SOFIA OSPITALEA

TUTERA

FUNTZIONARIOA

1680

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

1689

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

5857

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66933

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66964

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66975

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

B

66993

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

66996

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67031

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67069

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67070

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67073

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67074

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67075

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67078

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67085

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67635

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67778

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67779

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67780

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68049

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71464

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60384

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60477

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61460

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62088

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62145

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71581

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALEKO IB SEKTOREA-BURLATA

BURLATA

FUNTZIONARIOA

X

61469

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALEKO IC SEKTOREA-BUZTINTXURI

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

61907

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALEKO IIA SEKTOREA-ARROSADIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

62549

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALEKO IIA SEKTOREA-ARROSADIA

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

X

63846

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSASUN MENTALEKO III SEKTOREA-LIZARRA

LIZARRA

FUNTZIONARIOA

X

60267

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61628

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61687

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61766

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61774

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61791

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61835

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61943

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

61946

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

62089

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

63696

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

67499

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

68715

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70057

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

70087

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71168

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

71199

OSASUN DEPARTAMENTUA

O-NOZeko ZERBITZU ZENTRALAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

60778

OSASUN DEPARTAMENTUA

OSPITALEZ KANPOKO LARRIALDIAK

IRUÑA

FUNTZIONARIOA

Iragarkiaren kodea: F1903750

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa