(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

214/2015 Ebazpena, maiatzaren 27koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2015-2016 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko Lanbide Heziketako ikasketak eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ...

214/2015 EBAZPENA, MAIATZAREN 27KOA, HEZKUNTZAREN, LANBIDE HEZIKETAREN ETA UNIBERTSITATEEN ZUZENDARI NAGUSIAK EMANA, 2015-2016 IKASTURTEAN NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LANBIDE HEZIKETAKO IKASKETAK ETA ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO LANBIDE IKASKETAK EMATEN DITUZTEN IKASTETXEEI DAGOZKIEN ESKOLA EGUTEGIA ETA ORDUTEGI OROKORRA PRESTATZEKO JARRAIBIDEAK ONESTEN DITUENA

(2015eko 113. NAOn argitaratutako testua, ekainaren 12an)

Ikusi da Lanbide Heziketaren Zerbitzuko zuzendariak aldeko txostena eman duela, jarraibideak onets daitezen 2015-2016 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko Lanbide Heziketako ikasketei eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketei dagozkien eskola egutegia prestatzeko.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22.1 d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, ebatzi dut:

1. Nafarroako Foru Komunitateko Lanbide Heziketako ikasketak eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketak ematen dituzten ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan 2015-2016 ikasturtean izanen dituzten eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko jarraibideak onestea. Eranskinean zehaztu dira.

2. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

3. Ebazpen hau eta eranskina Lanbide Heziketaren Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Antolamenduaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzura, Hezkuntzako Parte-hartzearen, Irakasleentzako Arretaren eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zerbitzura, Giza Baliabideen Zerbitzura eta Lanbide Heziketaren Plangintza, Antolamendu eta Garapenerako Atalera igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten.

4. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

ERANSKINA. Nafarroako Foru Komunitateko Lanbide Heziketako ikasketei eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketei dagozkien eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko jarraibideak, 2015-2016 ikasturterako

1.–Egutegia.

Nafarroako Foru Komunitateko eskola egutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Ikastetxeetan, Lanbide Heziketako ikasketetarako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketetarako, 2015-2016 ikasturtea 2015eko irailaren 1ean hasiko da, eta 2016ko ekainaren 30ean bukatuko.

Langabe edo langileentzako prestakuntza ikastaroetarako prestakuntzaldia urte osoan zehar garatzen ahal da, ordutegi egokitu batean.

2. Ikastetxeek egutegirako berariazko proposamen bat egin beharko dute, Lanbide Heziketako ikasketetarako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketetarako, honako baldintza hauek betez:

a) Eguberrietako oporrak: abenduaren 23tik urtarrilaren 7ra bitarte, biak barne.

b) Aste Santuko oporrak: martxoaren 24tik apirilaren 3ra bitarte, biak barne.

c) Jaiegunak, Nafarroako lan egutegi arruntaren arabera: urriaren 12a, abenduaren 3a eta abenduaren 8a. 2016ko lan egutegi arruntean eskolako egutegiari eragiten dion jaiegunen bat egonez gero, ikastetxeek eskolako egutegia egokituko dute, Lanbide Heziketaren Zerbitzuak emanen dituen jarraibideekin bat.

d) Hezkuntza mailari dagokion zaindariaren jaieguna: urtarrilaren 31 Lanbide Heziketako ikasketetarako, eta urriaren 22a Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketetarako. Ikastetxeek zilegi izanen dute egun hori aldatzea.

e) Herriko festa eguna, Nafarroako Foru Komunitateko herrietako festa egunak zehazten dituen arauaren arabera. Data hori eskola eguna ez den egun batean egokitzen denean, ikastetxeak beste egun bat hautatzen ahalko du.

f) Ezin izanen dira inolaz ere Eguberrietako eta Aste Santuko oporraldiak luzatu.

g) Jarri diren eskola egunez gainetikoak, aurreko ataletan jaiegun gisa finkatu ez direnak, eskola gabeko laneguntzat joko dira.

h) Eskola egunen kopurua bertaratzeko modalitate orokorrean:

–Ikasturte bat baino gehiagotan antolatzen diren heziketa zikloetako lehen kurtsorako: 175 egun.

–Bigarren kurtsorako edo ikasturte bakar batean antolatzen diren heziketa zikloetarako: curriculumak ikastetxean kurtso horretan prestakuntzarako ezarritako orduak eguneroko 5,5 ikastorduz zatitzearen emaitza.

Bi kasuetan, jarraibide hauetako j) atalean ezarritakoari jarraikiko zaio.

i) Eskola egunen kopurua lana-heziketa modalitatean (LH duala): ikastetxeek modalitate hori garatzeko enpresa laguntzaileekin sinatutako hitzarmenetan xedatutakora egokituko dute eskola egunen kopurua.

j) Eskola eguntzat hartuko dira, gehienez ere 3 direlarik, DBHko eta Batxilergoko iraileko azken ebaluaketaren deialdi bereziari eta Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko azken ebaluaketaren bigarren deialdiari dagozkien probak egiteko behar direnak.

Batxilergoarekin edo Derrigorrezko Bigarren Heziketarekin batera Lanbide Heziketa edo Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeek egutegi osoa partekatuko dute, aurreko paragrafoan adierazitako hiru egunak izan ezik.

k) Eskolen hasiera: irailaren 10a baino lehen ez.

l) Eskolen bukaera. ekainaren 16aren ondoren ez.

m) Goi mailako heziketa zikloetako bigarren kurtsoko ikasleen kasuan, beranduenez, jarraian adierazten den egunerako bidaliko dira Nafarroako Unibertsitate Publikora unibertsitatera sartzeko proba berariazkoari dagozkion ariketen datuak:

–Deialdi arrunta: 2016ko maiatzaren 30a.

–Aparteko deialdia: 2016ko ekainaren 23a.

3. Hezkuntza maila bat baino gehiago ematen duten ikastetxeek egun bakar batean bateratzen ahalko dituzte hezkuntza maila ezberdinei dagozkien zaindarien jaiegunak; ez dituzte inolaz ere jaiegun guztiak ezarriko ikasle guztientzat.

4. Irailaren 1etik eskolak hasi bitarteko egunetan departamentuetako bilerak, klaustroak, programazio lanak, familiei eta ikasleei orientazioa eta sostengua eman eta ikasturtearen antolaketarekin zerikusia duten bestelako jarduerak eginen dira.

Orobat, eskolak bukatu eta ekainaren 30a arte, ebaluazioko zereginez gain, berrikusketako beste zeregin berariazko batzuk, modulu bakoitzaren memoria didaktikoak, departamentuen memoriak, bukaerako memoria, orientazioa, erreklamazioak, ikasleak eta familiak hartu eta beharrezkoak diren administrazio egintza guztiak eginen dira.

5. Lanbide Heziketako irakaskuntzen eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzen eskaintza orokorraren modalitatean, lehen kurtsoko azken ebaluaziorako lehenbiziko saioa 2016ko ekainaren 16ra arte eginen da, egun hori barne.

Lehen kurtsoan gainditu gabeko moduluak azken ebaluazioaren saioarekin bukatuko dira. Modulu horiei dagokien azken ebaluazioaren hurrengo deialdiaren jarduketak 2016ko ekainaren 21etik 24ra bitarte eginen dira, bi egunak barne.

6. Lanbide Heziketaren irakaskuntzen eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzen eskaintza orokorreko modalitatean, bigarren kurtsoko azken ebaluazioaren lehen saioa eginen da Lantokiko Prestakuntza izeneko modulua edo enpresa, lantegi eta tailerretako prestakuntza praktikoaren fasea hasi baino lehen, eta Lanbide Heziketa dual gisa egindako zikloen kasuan, berriz, maiatzaren 19tik 23ra, biak barne.

Bigarren kurtsoan gainditu gabeko moduluak azken ebaluazioaren saioarekin bukatuko dira. Modulu horiei dagokien azken ebaluazioaren hurrengo deialdiaren jarduketak 2016ko ekainaren 21etik 24ra bitarte eginen dira, bi egunak barne.

Kontuan hartu beharko da 2016ko ekainaren 23a azken eguna dela Nafarroako Unibertsitate Publikora igortzeko unibertsitatera sartzeko probaren berariazko faseko ariketen deialdi bereziari dagozkion datuak.

7. Eskola egunetan ezin izanen dira eskolak eten kontrolak, probak edo azterketak egiteko, ikasturteko azken hiru eskola egunetan izan ezik.

8. Ebaluazio saioak edo klaustroak ezin izanen dira eskola orduetan egin.

9. Ikastetxean egindako moduluen azken ebaluazioaren ondoren emanen zaie hasiera bai hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako zikloetan egin beharreko lantokiko prestakuntzaren moduluari, bai Arte Plastikoetako eta Diseinuko heziketa zikloen kasuan enpresa, estudio edo lantegietan egin beharreko praktikaldiaren faseari; salbuespen dira tenporalizazio ezberdina baimendua duten modalitate edo heziketa zikloak.

Dena den, prestakuntzarako eta ebaluaziorako jarduerak, bertaratu beharrekoak edo ez, programatuko dira ikasturtea bukatzeko ezarri den egunera arte lantokiko prestakuntza modulura edo enpresa, estudio edo lantegietan egin beharreko praktikaldiaren fasera igo ez diren ikasleentzat.

Orobat, Lanbide Heziketako zikloetan, proiektuaren lanbide modulua lantokiko prestakuntzaren modulua egiten den aldian eginen da, oro har, eta hori bukatu ondoren ebaluatuko da.

Azkenik, ikastetxean egindako moduluen azken ebaluazioaren ondoren emanen zaio hasiera Arte Plastikoetako eta Diseinuko erdi eta goi mailako heziketa zikloen amaierako obra eta amaierako proiektuaren moduluari.

2.–Ordutegi orokorra.

Foru Komunitateko ikastetxeetako ordutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Oro har, eskolaldia goiz eta/edo arratsaldeko saioetan banatuko da astelehenetik ostiralera, kontuan hartuta astean 30 eskolaldi daudela. Nolanahi ere, goiz eta arratsaldeko saioak badaude, bien artean, oro har, ordu eta erdiko atsedenaldia utzi beharko da gutxienez. Eskola saioak 55 minutukoak izanen dira gutxienez.

Lana-heziketa modalitatean (LH duala), eskolaldia modalitate hori garatzeko enpresa laguntzaileekin sinatutako hitzarmenetan xedatutakora egokituko da.

2. Bizpahiru eskolaldiren ondoren, gutxienez ere 20 minutuko atsedenaldia programatuko da, ikastetxearen antolamenduzko beharren arabera.

3. Lanbide Heziketa, Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketak, Batxilergoa eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ematen duten ikastetxeak herrigune berean edo eskola garraioaren ibilbide berean baldin badaude, eta gurasoen elkarteen eta Nafarroako Gobernuaren artean partekaturiko garraioaz baliatu ohi badira, beren artean koordinatuko dituzte sarrera-irteerako ordutegiak.

Gainera, eskola garraioaren zerbitzu horrekin bateragarria diren egutegia eta ordutegia aurkeztu beharko dituzte.

4. Egutegia eta ordutegi orokorra, onetsi ondoren, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoek eta pribatu itundu guztiek nahitaez bete beharko dituzte. Ikastetxeko zuzendariaren erantzukizuna izanen da horiek betearaztea, eta egutegi eta ordutegien ezarpenaren gainbegiratzea eta kontrola, aldiz, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren gain egonen da.

5. Ikastetxe bakoitzaren egutegi eta ordutegi orokorra ikastetxeko iragarki oholean ikusgai jarri beharko da, eta aldaezina izanen da, non eta Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ez duen horretarako baimena ematen.

3.–Salbuespenak.

Aurreko edozein atalen gaineko salbuespenak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eskatu beharko zaizkio, azter ditzan.

4.–Tramitazioa.

Tramitazioa egiteko, honela jokatuko da:

1. Zuzendariek, Eskola Kontseiluari entzun ondoren, hala badagokio, egutegi eta eskolaldi proposamenak bidaliko dituzte Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, 2015eko ekainaren 5a mugaguna izanik, “EDUCA” kudeaketa programa erabiliz.

2. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egutegiak eta ordutegiak onetsi edo ukatuko ditu, aztertu ondoren. “EDUCA” kudeaketa programak ematen duen informatikako euskarriaren bidez iritsiko zaie ikastetxeei Ikuskapenaren jakinarazpena. 2015eko ekainaren 19an jakinarazpenik hartzen ez duten ikastetxeetako egutegiak eta ordutegiak onetsitzat joko dira.

3. Ikastetxeren batek bere egutegiaren proposamena aipatu epean bidaltzen ez badu, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ofizioz esleituko dio eranskinaren 1. atalean (Egutegia) ezarritako baldintzak betetzen dituen egutegi bat.

4. Lanbide heziketa dualeko proiektuak garatzeko asmoz enpresekin hitzarmenak sinatu dituzten ikastetxeetako zuzendariek, hitzarmena sinatu baino lehen, egutegi eta eskolaldien proposamen berria bidaliko dute Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, hitzarmen horren ondoriozko aldaketak barne. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, proposatutako aldaketak aztertu ondoren, aldaketa horiek onartzearen aldeko edo kontrako txostena emanen du.

5. 2015-2016 ikasturteko egutegia.

Lanbide Heziketako ikasketak eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketak.

5. 2015-2016 ikasturteko eskola egutegia.

Ikastetxea: ..........................................................................................

Herria: ...........................................................................................

Asteko ordutegia:

EGUNA

ORDUA

ASTELEHENA

(Jarduera)

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

EGUNA

ORDUA

ASTEARTEA

(Jarduera)

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

EGUNA

ORDUA

ASTEAZKENA

(Jarduera)

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

EGUNA

ORDUA

OSTEGUNA

(Jarduera)

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

EGUNA

ORDUA

OSTIRALA

(Jarduera)

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

...........etatik ...........etara

Oharrak:

1) “ORDUA” zutabean, gelatxo bakoitzean, kasuan kasuko jarduera (eskola, jolasaldia...) hasi eta bukatzeko ordua agertuko da.

2) Gainerako gelatxoetan, une horretan egiten den jarduera (eskola, jolasaldia...) idatziko da, modulua zehaztu gabe.

3) Ordutegi orokorra berbera baldin bada asteko egun guztietan, nahikoa izanen da egun bakar bat betetzea.

6. 2015-2016 ikasturteko egutegia.

Lanbide Heziketako ikasketak eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketak.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa